สนับสนุน เดิน-วิ่งการกุศล พี่ได้วิ่ง...น้องได้เรียน

วันที่ 19 ก.พ. 2561 เวลา 14:51 น.
สนับสนุน เดิน-วิ่งการกุศล พี่ได้วิ่ง...น้องได้เรียน
 

ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "Run For Study พี่ได้วิ่ง...น้องได้เรียน" จัดโดย มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา เพื่อหารายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส และอยู่ในภาวะยากลำบากในการดูแลของมูลนิธิฯ พร้อมกันนี้ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และพลังตัวแทน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล และสนับสนุนอาหาร น้ำดื่มภายในงาน ณ สวนลุมพินี เมื่อเร็วๆ นี้