"เดอะ ฟอเรสเทียส์" (THE FORESTIAS) ครั้งแรกของโลกที่ธรรมชาติและสังคมอยู่รวมกัน โครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่ยกระดับทุกชีวิตให้สามารถอยู่อาศัยบนโลกนี้แบบมีความสุขได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 08 ธ.ค. 2560 เวลา 16:06 น.
"เดอะ ฟอเรสเทียส์" (THE FORESTIAS) ครั้งแรกของโลกที่ธรรมชาติและสังคมอยู่รวมกัน โครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่ยกระดับทุกชีวิตให้สามารถอยู่อาศัยบนโลกนี้แบบมีความสุขได้อย่างยั่งยืน