logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

เร่งล้างระบบ Mindset ของราชการ เพื่อการแข่งขันเสรี

08 มีนาคม 2566

อรรถวิชญ์ สุวรรณภักดี โชว์วิสัยทัศน์ ล้าง mindset เดิมๆของราชการแบบ One Stop Service ต้องหมดไป ชี้นวัตกรรมที่จะสร้างโอกาสนั้น มี 2 ประเด็น คือ 1. All service Center ราชการ 1 คำขอจบที่เดียว , และใช้เทคโนโลยี มาสร้างให้เกิดการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เครือเนชั่น นำโดย สปริงนิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจและโพสต์ทูเดย์ ได้จัดงานสัมมนา อนาคตประเทศไทย หัวข้อ นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

อรรถวิชญ์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า  ยืนยันว่า พรรคต้องการสร้างโอกาสให้กับทุกๆส่วน และต้องสร้างบรรยากาศ "การแข่งขันเสรี" เพราะความเสมอภาค คือโอกาสที่เท่าเทียม

นวัตกรรมที่จะสร้างโอกาสนั้น มี 2 ประเด็น คือ 1. All service Center  ราชการ 1 คำขอจบที่เดียว  ระบบ mindset เดิมๆของราชการแบบ One Stop Service ที่ต้องติดต่อราชการหลายหน่วยงาน ในการเปิดธุรกิจหรือดำเนินการเรื่องต่างๆ  ต้องหมดไป  โดยยกตัวอย่างเช่น หากจะทำธุรกิจท้องถิ่นสักอย่าง จะต้องติดต่อในหลายๆองค์กร หลายๆหน่วยราชการ แต่หากเปลี่ยนวิธีคิดเป็น  All service Center ทุกวันนี้ นวัตกรรมมันสามารถไปถึงได้แล้ว

 

เร่งล้างระบบ Mindset ของราชการ เพื่อการแข่งขันเสรี

นอกจากนี้ อรรถวิชญ์ สุวรรณภักดี ยังแสดงวิสัยทัศน์เรื่อง "ทฤษฎีไม้เสียบลูกชิ้น" กล่าวคือ ต้อง ร้อยเรียงเรื่องทุกอย่าง  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสียบร้อยทั้งหมดให้เป็นเรื่องเดียวกัน ทำทุกอย่างให้ง่าย และประเทศไทยจะเป็นเรื่องน่าลงทุน

ส่วนนโยบายที่ 2  ต้องเอาเทคโนโลยี มาสร้างให้เกิดการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ , เอานวัตกรรมมาทำให้เกิดการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์  , เอาข้อมูลฝั่งรายได้ ข้อมูลวินัยทางการเงินที่ดี  เหตุผลที่ทำได้ ก็เพราะว่า สมรรถภาพของประเทศ มันถึงแล้ว นวัตกรรมของประเทศมันพร้อมแล้ว

 

"ถ้าเปลี่ยน mindset ของรัฐไม่ได้ อย่าหวังว่าระบบดิจิทัลอื่นๆ จะมา"