logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

เที่ยวบินรอบ3-4ไร้แรงงานไทย

26 กุมภาพันธ์ 2554

แรงงานไทยเงียบ!! หลังตรวจสอบรายชื่อจากเที่ยวบินรอบ 3-4 ยังไร้วี่แวว

แรงงานไทยเงียบ!! หลังตรวจสอบรายชื่อจากเที่ยวบินรอบ 3-4 ยังไร้วี่แวว

รายงานจากด่านตรวจคนหางานที่สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า เที่ยวบินที่กรมการจัดหางานแจ้งว่าจะมีแรงงานไทยเดินทางมาในรอบที่ 3 เวลา 14.25 น.จำนวน 7 คน และรอบที่ 4 เวลา 18.30 น. จำนวน 4 คน ขณะนี้ตรวจสอบรายชื่อกับสนามบินต้นทางแล้วไม่ปรากฎว่ามีแรงงานไทยเดินทางมาพร้อมเครื่องบินแต่อย่างใด