posttoday

กกต.รับรอง 200สว. วุฒิสภา เปิดให้รายงานตัว 11,12,15ก.ค.

10 กรกฎาคม 2567

กกต.รับรอง 200สว.ตัวจริง กับ อีก 99 บัญชีสำรองปี67แล้ว เลื่อนลำดับบัญชีสำรองกลุ่ม18 แทนว่าที่สว.มีปัญหา แสวง ชี้ คดีที่ต้องส่งศาลฎีกาฟันผู้สมัครสว. ต้องมีหลักฐาน พยานชัด ระบุ สว.200คน ให้มารับใบรับรอง 11-12ก.ค. วุฒิสภา เตรียมพร้อมเปิดวันรายงานตัว 11,12,15 ก.ค.


วันที่ 10 ก.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. แถลงข่าวว่า หลังจากเลือกสว.ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 26มิ.ย. ตามกฎหมายระบุว่า กกต.รอไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน หากเห็นว่ามีการเลือกอย่างสุจริต เที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎหมาย จึงประกาศได้ 

สำหรับการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย ตามพรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. กกต.ได้รวบรวมกลุ่มความผิด 3กลุ่ม คือ 1.คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 2.กระบวนการเลือกสว.ระดับอำเภอ จังหวัด ประเทศ วันที่ 9,16,26 มิ.ย. และ3. ที่ว่าด้วย ความไม่สุจริต เที่ยงธรรม หรือสังคมใช้คำว่า จัดตั้ง บล็อกโหวต ฮั้ว 

นายแสวงกล่าวว่า กกต.ให้ใบเหลือง ระงับสิทธิสมัครชั่วคราว 89 ใบ ในเรื่องของคุณสมบัติ กกต.ให้ไปส้ม 1 ใบ จากเรื่องร้องเรียนที่มีมาถึงกกต. เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

นอกจากนี้มี 47 เรื่อง ที่ว่าด้วยการจัดตั้ง ฮั้ว บล็อกโหวต กกต.รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควร ลักษณะที่รวบรวมมา มีทั้งขบวนการ ที่ต้องใช้พยาน หลักฐาน ทางวิทยาศาสตร์มายืนยัน ได้ขอความร่วมมือจากสตช. ดีเอสไอ ปปง.เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบว่า การเลือกสว.ไม่สุจริต อย่างไรก็ดีในส่วนของคดีผู้สมัครร้องศาลฎีกา ได้จบไปหมดแล้ว ถือว่าการเลือก เป็นไปโดยชอบ

ส่วนความไม่สุจริต เที่ยงธรรม เมื่อมีคำร้องมายังกกต. ก็ได้รับเป็นสำนวน กำลังรวบรวมพยาน หลักฐาน ข้อมูลในวันนี้ ยังไม่พอเพียงบอกว่า เขากระทำความผิด เพราะต้องไปรวบรวมพยาน หลักฐาน เพิ่มเติม จึงบอกไม่ได้ว่า การเลือกสว.ไม่สุจริต เที่ยงธรรม การนำหลักฐานนำสู่ศาลฎีกา ต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การเลือกไม่สุจริต เที่ยงธรรม โดยกระบวนการพิสูจน์ ให้ความเป็นธรรมในการแก้ข้อกล่าวหา


 

"ด้วยเหตุดังกล่าว วันนี้ 10ก.ค. กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่า การเลือกสว. เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม จึงมีมติประกาศผลการเลือกสว. ของแต่ละกลุ่มทั้ง 20 กลุ่ม ผู้ได้ลำดับ 1-10 ของแต่ละกลุ่ม เป็นสว. และลำดับ 11-15 ของแต่ละกลุ่ม เป็นบัญชีสำรอง ยกเว้นกลุ่ม 18 ที่กกต.ได้ระงับสิทธิชั่วคราว ของผู้ได้รับเลือก 1-10 จึงเลื่อนลำดับ ที่11 ไปอยู่ลำดับ 10 แทน ทำให้มีบัญชีสำรองเหลือ 4 คน สรุปคือ กกต.มีมติเห็นชอบ ประกาศ สว.ครบ200คน เพื่อจะได้เปิดสภาฯได้ ผู้รับประกาศ 200 คนให้มารับหนังสือรับรองสว. เพื่อเป็นหลักฐานไปรายงานตัววันที่ 11-12 ก.ค. เวลา 8.30-16.30น. เพื่อนำไปรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป"นายแสวงกล่าว 

กกต.รับรอง 200สว. วุฒิสภา เปิดให้รายงานตัว 11,12,15ก.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรอง สมาชิกวุฒิสภา (สว.) มีรายงานว่า ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ประชุมหารือหลังจากจัดเตรียมสถานที่ รองรับ สว. ใหม่มารายงานตัว ไว้ก่อนหน้านี้ โดยได้ข้อสรุปว่าจะเปิดให้ สว.ชุดใหม่มารายงานตัวตั้งแต่วันที่ 11-12 และ 15 ก.ค.ในวันเวลาราชการ เพื่อรับบัตรประจำตัวของการเป็น สว. รวมถึงเอกสารและคู่มือการปฏิบัติหน้าที่สว.จากนั้นจะออกหนังสือนัดประชุมวุฒิสภานัดแรก เพื่อให้สมาชิกกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ก่อนจะเป็นวาระการเลือกประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา