posttoday

ธรรมนัส ปัด ก.เกษตรฯ-ก.ทรัพย์ฯ งัดข้อ เฉือนป่าทับลาน 2.6แสนไร่

09 กรกฎาคม 2567

ธรรมนัส แจง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพย์ฯ ไม่ได้งัดข้อ ปมปัญหาพื้นที่ป่าทับลาน2.6แสนไร่ เพื่อเตรียมนำไปจัดสรรที่ทำกินให้ประชาชน ระบุ เรื่องเกิดตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว ขอจำแนกให้ชัด พื้นที่ทับซ้อน กับ ที่ดินชาวบ้าน ไม่รู้ พลังประชารัฐ เคยจัดสัมนา รีสอร์ทรุกป่า

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการคัดค้านการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อไปจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนว่า ขั้นตอนขณะนี้ ไม่ได้อยู่ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ พร้อมระบุว่า กรณีอุทยานแห่งชาติทับลาน เกิดขึ้นในรัฐบาลหลายยุค แต่มาสรุปเมื่อต้นปี 2566 ในรัฐบาลยุคที่แล้ว เรื่องการปรับแนวเขตปี 2543 โดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องไปดำเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ

ขณะนี้ก็มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ขอให้เข้าใจว่า เรื่องดังกล่าว ไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดปัจจุบัน และตนกำกับดูแล สปก. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(สคทช.) ซึ่งหาก สคทช. เห็นชอบอย่างไร ก็จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อเห็นชอบให้ สปก.นำไปจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรทำกิน ก็จะนำไปปฏิบัติ 

เมื่อถามว่าจำนวนที่ดินที่ทับซ้อนประมาณ 150,000 ไร่ ในจำนวนนี้พบมีของนายทุน และชาวบ้านนั้น ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ที่ดินเหล่านี้กรมอุทยานแห่งฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ และจำแนกชัดเจนว่า จุดใดที่ประชาชนร้องเรียนมา ไม่ใช่เหมารวมทั้งหมด จนนำไปสู่การประชุมของการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ต้องมีการจำแนกให้ชัดเจนถึงแนวเขตว่าจุดใด ควรอนุอนุรักษ์เป็นป่า จุดใดที่ชาวบ้านอยู่อยู่แล้ว และต้องเข้าใจก่อนว่า กรณีนี้เป็นการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน มีมาตรการและขั้นตอนอยู่ เพราะฉะนั้น ขอให้ใจเย็น ๆ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการทำประชาวิจารณ์อยู่  

ส่วนจะต้องใช้แผนที่ใดในการแบ่งเขตนั้น ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เรื่องนี้หน่วยงานที่จะปฏิบัติ ต้องนำมติที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินเข้าคณะรัฐมนตรี

ถามว่าการออก สปก.ทับที่อุทยานที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่นั้น ร้อยเอกธรรมนัส ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานปฏิบัติที่ต้องทำตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อเห็นชอบอย่างไร ก็ต้องนำไปปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติก็จะผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ดังนั้นเรื่องนี้ จึงยังไม่ถึงกระบวนการของ สปก. และเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องดำเนินการและหลังจากที่กรมอุทยานเห็นชอบ จุดใดเป็นกลุ่มนายทุนบุกรุกก็จะ ต้องถูกออกหมายจับดำเนินคดีอาญา  ดังนั้นต้องแยกแยะระหว่างผู้ที่กระทำความผิดกฎหมาย กับปัญหาประชาชน และต้องจำแนกให้ใครคือกลุ่มทุน และใครคือเกษตรกร

ร้อยเอกธรรมนัส ยังยืนยันว่า กรณีที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การงัดข้อกัน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะเรื่องนี้มีการพูดคุยกันตลอด และตนเองก็ได้หารือกันกับทุกฝ่าย ทั้งรัฐมนตรีและปลัดกระทรวง จึงไม่มีปัญหาใด ๆ และยังไม่ถึงกระบวนการที่ สปก.จะเข้าไปดำเนินการ

ถามว่าที่ดินที่มีปัญหาที่อุทยานแห่งชาติทับลานมีปัญหามคาบเกี่ยวกับบางรีสอร์ทที่พรรคพลังประชารัฐเคยไปจัดสัมมนาเมื่อปี 2562 และต่อมาก็มีมติมติครม. ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องนี้