logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

ครูต้านแบ่งจ่ายเงินเดือน2รอบแนะรัฐบาลหาแหล่งกู้เงินดอกเบี้ยต่ำดีกว่า

14 กันยายน 2566

นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา อดีตผู้บริหารสถานศึกษา รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ชี้มติครม.แบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ2รอบ เกาไม่ถูกที่คัน แนะอยากช่วยสร้างสภาพคล่องการเงินช่วยหาแหล่งกู้เงินดอกเบี้ยต่ำดีกว่า

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และอดีตนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ไม่เห็นด้วยกับคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติ ปรับวิธีจ่ายเงินเดือนข้าราชการ จากเดือนละ 1 รอบ เป็น 2 รอบ โดยคาดว่าเริ่มได้ในวันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อช่วย บรรเทาทุกข์ข้าราชการ ชั้นผู้น้อยเพิ่มสภาพคล่อง และจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน

นายรัชชัยย์ กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้  โดยมองว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด และจะส่งผลกระทบกับภาพรวมทั้งระบบ เพราะข้าราชการทุกคน ควรมีสิทธิ เสรีภาพที่จะได้รับเงินเดือนเต็มจำนวน  การแบ่งจ่าย 2 รอบ มองว่าเป็นการเอาปัญหาของข้าราชการบางคน มากระทบกับข้าราชการทุกคน  และไม่ได้ทำให้หนี้ลดลง อีกทั้ง ยังกระทบในการวางแผนการใช้เงิน โดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้จะวางแผนบริหารจัดการการเงินเพื่อจ่ายหนี้ได้อย่างไรในเมื่อสิ้นเดือน เงินเหลือแค่ครึ่งเดียว  แต่ต้องแบกรับทั้งค่าครองชีพ และใช้หนี้  ซึ่งทุกวันนี้ข้าราชการที่เป็นหนี้ จะถูกหักชำระหนี้ ตั้งแต่ก่อนที่เงินเดือนจะโอนเข้าบัญชีตอนสิ้นเดือน เมื่อหักแล้ว เงินเหลือเท่าไหร่ถึงจะโอนเข้ามา

ดังนั้น หากจะแก้ในเรื่องหนี้สินให้ตรงจุดเพื่อช่วยข้าราชการ รัฐบาลควรช่วยด้วยการหาแหล่งกู้เงินดอกเบี้ยต่ำให้ข้าราชการสามารถกู้ยืม เพื่อรวมหนี้สินไว้ที่เดียวกันทั้งหมด โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ 3-3.5 ต่อปี  เนื่องจากทุกวันนี้ ต้องจ่ายทั้งหนี้สหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงถึงร้อยละ 8 -  10 ไม่รวมหนี้บัตรเครดิตต่างๆที่คิดดอกเบี้ยร้อยละ 23 ต่อปี  

“ผมมองว่านโยบายนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ข้าราชการกลุ่มใดเลย  และไม่เข้าใจว่ารัฐบาลทำไปเพื่อแก้ปัญหาหนี้ หรือต้องการกระตุ้นเศรฐกิจ หากเป็นคนที่ต้องรับเงินรายสัปดาห์ หรือได้ค่าแรงรายวัน อาจจะรู้สึกได้ประโยชน์จากนโยบายนี้  แต่ในส่วนของข้าราชการที่คุ้นเคยกับการได้เงินเป็นรายเดือน แล้วมาวางแผนระบบชีวิตในการรับเงินเดือนเต็มเดือน ถือว่านโยบายนี้ เกาไม่ถูกที่คัน” นายรัชชัยย์กล่าว