posttoday

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน อนุทินกับคู่สมรส คนที่3 รวย 4,411 ล้านบาท

06 มิถุนายน 2566

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน อนุทิน ชาญวีรกุล หลังพ้นตำแหน่งส.ส. รวย 4,411 ล้านบาท เจ้าตัวแจ้งสถานะอยู่กินกับ"วธนนนท์"ภรรยาคนที่3 และมีค่าค้างจ่ายตามบันทึกข้อตกลงการหย่ากับภรรยาคนที่2 คงเหลือ10ล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนายอนุทิน ชาญวีรกูล กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สิน 4,411,661,136.96 บาท มีหนี้สิน 15,110,298.50 บาท ดังนี้

นายอนุทินมีทรัพย์สิน 4,372,173,094.97 บาท ประกอบด้วย 
เงินฝาก 13 บัญชี 1,184,955,902.41 บาท 
เงินลงทุน 721,127,308.59 บาท บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 60,900 หน่วย 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด 3,000 หน่วย 
สัญญาจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 4 กันยายน 2562 สรุป ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 จำนวน 164,590,285 หน่วย เงินให้กู้ยืม 159,901,401.24 บาท 
บมจ.ซิโน-ไทย ดีเวลล็อปเม้นท์ บจก.เพอร์เพชชวล พรสเพอริตี้ บมจ.ไทยสเปเชียล สตีล และ น.ส.ปราณี พิริยะมาสกุล

ที่ดิน 13 แปลง 34,602,250 บาท ต.นางแล อ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ 7 ไร่ 1 งาน ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1 ไร่ 3 งาน ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 4 ไร่ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 4 ไร่ 4 งาน ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 2 ไร่ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2 ไร่ 2 งาน ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1 ไร่ ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา กทม. 72.3 ตารางวา โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัย ตึกแถว 4 ชั้น 1 หลัง 60,601,000 บาท

ยานพาหนะ รถยนต์ 2 คัน ยี่ห้อ ROLLS-ROYCE และ PORSCHE เรือยนต์ 2 ลำ ชื่อเรือ นัยน์ภัค 3 และ เศรณี เครื่องบิน 3 ลำ ได้แก่ เครื่องบิน Aircraft TBM 930SOCATA TMB 930 (TMB 700 N) เครื่องบิน CIRUS SR 22T เครื่องบิน Embraer Legacy 600 749,365,897.89 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,251,579,334.84 บาท

ทรัพย์สินอื่น 210,040,000 บาท เช่น สร้อยข้อมือ 1 เส้น แหวน 4 วง นาฬิกา 24 เรือน พระ 24 องค์ เครื่องเบญจรงค์ 11 ตู้ รูปติดข้างฝา 8 ภาพ มีหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชี 215,424.16 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 14,376,730.36 บาท บจก.ซี.ที.เวนเจอร์ และนางศศิธร ชาญวีรกูล (บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่า) วันที่ทำสัญญา 22 มกราคม 2562 จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 50 ล้านบาท ยอดหนี้คงเหลือ 10 ล้านบาท

คู่สมรสมีทรัพย์สิน 39,488,041.99 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 26 บัญชี 11,483,141.99 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ C250 1 คัน 499,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 4,045,000 บาท

ทรัพย์สินอื่น 23,460,900 บาท เช่น นาฬิกา 7 เรือน กระเป๋า 21 ใบ แหวน 4 วง ต่างหู 4 คู่ ชุดเครื่องประดับ 8 ชุด สร้อยข้อมือ 1 เส้น เข็มขัด 1 เส้น เข็มกลัด 1 อัน ปืน 1 กระบอก มีหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชี 518,143.98 บาท

นายอนุทินแจ้งสถานภาพ “อยู่กินกันฉันสามีภริยา” กับ น.ส.วธนนนท์ ชื่อเดิมชื่อที่ 1 จิตรวดี ชื่อเดิมชื่อที่ 2 ณัฐมนต์ ชื่อเดิมชื่อที่ 3 สุภานัน นิรามิษ อายุ 39 ปี เจ้าของกิจการ “ร้านจ่าจ้าคอฟฟี่” ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

นายอนุทินแจ้งมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 2 คน ได้แก่ น.ส.นัยน์ภัค ชาญวีรกูล อายุ 28 ปี และนายเศรณี ชาญวีรกูล อายุ 27 ปี สถานที่ทำงาน บริษัท ซี.ที.เวนเจอร์ จำกัด

ข้อมูลรายได้ต่อปีของนายอนุทิน 2,290,040 บาท จากรายได้ประจำ เงินเดือน 1,949,040 บาท เบี้ยประชุม 341,000 บาท คู่สมรสแจ้งว่ามีรายได้อื่น ๆ จากกิจการร้านจ่าจ้าคอฟฟี่ 839,520 บาท

ข้อมูลรายจ่ายประจำปีของนายอนุทินระบุว่า มีรายจ่ายอื่น ๆ เป็น “บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่า” จำนวน 300,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.ปี 2562 ครั้งนั้น นายอนุทินแจ้ง มีทรัพย์สิน 4,248,828,812.03 บาท ไม่มีคู่สมรส เมื่อเทียบกับกรณีพ้นตำแหน่ง พบว่า นายอนุทินมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 123,344,282.94 บาท และมีหนี้สินลดลง  35,662,915.50 บาท โดยรายการทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ อยู่ในบัญชีเงินฝาก เพิ่มขึ้นถึง 789 ล้านบาท