logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

'นิพนธ์'ติวเข้มผู้สมัครส.ส.ภาคเหนือ71เขต

07 กุมภาพันธ์ 2566

'นิพนธ์' ผอ.เลือกตั้งปชป. ติวเข้มยุทธศาสตร์ 3 สร้าง เวทีเตรียมพร้อมผู้สมัครปชป.ภาคเหนือ 71 เขต ชูประชาธิปัตย์คือต้นตำรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์/ผู้อำนวยการเตรียมการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวปิดการสัมมนาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภาคเหนือ พรรคประชาธิปัตย์
ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ 3 สร้าง สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ เป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเพื่อให้ทุกคนได้เห็นทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่พรรคได้รับฟังกลั่นกรองจนเกิดมาเป็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงตามอาชีพและสภาพที่ควรจะเป็นในสังคมที่พัฒนา ตลอดจนประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่เริ่มจากเด็กเยาวชนจนถึงผู้สูงอายุเรียกได้ว่าดูคนไทยตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน ขณะเดียวกันในเรื่องการพัฒนาประเทศชาติที่พรรคจะนำเสนอการพัฒนาตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทำให้เป็นประชาธิปไตย
 

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า พรรคเตรียมเปิดรายละเอียดยุทธศาสตร์สร้างคนต่อ หลังจากที่ได้เปิดยุทธศาสตร์สร้างเงินไปแล้ว 8 นโยบายที่เน้นในเรื่องภาคการเกษตรที่มีครัวเรือนกว่า 10 ล้านครัวเรือนในภาคการเกษตร สำหรับยุทธศาสตร์สร้างคนนี้พรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นต้นตำรับของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย เพราะทำมาตั้งแต่อดีตและเด่นชัดในสมัยท่านชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ให้นักเรียนดื่มนมฟรีที่โรงเรียน(นมโรงเรียน) อาหารกลางวันที่โรงเรียน กองทุน กยศ. นโยบายเรียนฟรี เป็นต้น และครั้งนี้พรรคเตรียมเพิ่มเติมในเรื่องดื่มนมฟรี 365 วัน และโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอีกด้วย นี้เป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้นที่อยากให้ผู้สมัครขอฃพรรคที่มาร่วมสัมมนาในวันนี้ได้นำไปประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนในช่วงลงพื้นที่หาเสียงเพราะพรรคต้องการให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่ายุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆที่พรรคนำเสนอมานั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมและเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชน ทุกนโยบายที่ประกาศ ทำได้ไว ทำได้จริง

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้กล่าวเปิดสัมมนา และคุณนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคเหนือกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานสัมมนาๆ