อนค.ยังไม่หลุดบ่วง!!ยังต้องลุ้นหนักคดีเงินกู้

วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 16:14 น.
อนค.ยังไม่หลุดบ่วง!!ยังต้องลุ้นหนักคดีเงินกู้
โดย...ทีมข่าวโพสต์ทูเดย์

*****************************

แม้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยกคำร้องไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ในคดีล้มล้างการปกครอง หรือที่เรียกกันว่าคดี "อิลลูมินาติ"เพราะไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่พรรคอนาคตใหม่ ยังไม่พ้นวิบากกรรม

ทั้งนี้เพราะยังมีคดีสำคัญที่ต้องรอให้ได้ลุ้นกันอีกยก นั่น คือคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)มีมติให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ในกรณีกู้ยืมเงิน จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค อนาคตใหม่เป็นเงินจำนวน 191,200,000 บาท

คดีเงินกู้นี้ว่ากันตามจริงเป็นคดีที่ต้องลุ้นกันสุดๆ ยิ่งกกต.เป็นผู้ยื่นคำร้องให้ยุบเองแล้วยิ่งน่าห่วง เพราะที่ผ่านมาพรรคการเมืองที่กกต.ร้องให้ศาลรธน.สั่งยุบนั้น รอดยาก !

งานนี้ คอการเมืองประเมินตรงกัน"อนาคตใหม่"ไม่น่าจะรอด!!! ไม่เหมือนคดีล้มล้างการปกครอง เนื่องจากมีการมองกันว่าคดีล้มล้างการเป็นครองเป็นเพียงตัวหลอก เป็นเพียงน้ำจิ้ม เพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน ไม่ได้มีอคติกับพรรคอนาคตใหม่

สำหรับคำร้องของกกต.นั้นระบุว่า การกู้เงินในลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่ผู้ถูกร้องกระทำการฝ่าฝืนมาตรา 72 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลรธน.ได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาเมื่อวันที่25ธ.ค.2562 และสั่งให้พรรค อนค.ชี้แจง ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับสำเนาคำร้อง แต่พรรคอนค.ขอขยายระยะเวลาศาลรธน.อนุญาต ให้ พรรค อนค.ส่งเอกสารชี้แจงจนถึงวันที่ 27 ม.ค.2563 หลังจากนั้น จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของศาลรธน.เต็มรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม"ปิยบุตร แสงกนกกุล" เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ยังแสดงความเชื่อมั่นว่า สามารถต่อสู้คดีนี้ได้ พร้อมกับเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิดกระบวนการไต่สวน โดยมั่นใจว่าคดีการกู้เงินนั้นไม่ผิดและไม่เป็นเหตุให้ยุบพรรค เพราะไม่มีกฎหมายใดห้าม และในกฎหมายปัจจุบันมีหลายพรรคการเมืองที่กู้กัน

นอกจาก"ปิยบุตร"ยังได้เรียกร้องไปถึงนักร้องทั้งหลาย ที่พยายามหาช่องทางในการยื่นเรื่องยุบพรรคว่า พรรคอนาคตใหม่ยินดีรับการตรวจสอบ แต่ถ้าข้อกฎหมายไม่เข้าข่ายก็ไม่ควรหาช่องทางในการหาเรื่องยุบพรรคเช่นที่ทำกันมาอีกต่อไปแล้ว เพราะกระบวนการเช่นนี้จะไม่ส่งผลดีในระยะยาว

ทั้งหมดนี้ต้องลุ้นกันอีกยก ต้องตามกันไม่กะพริบ อีกไม่นานทุกอย่างจะมีความชัดเจน

***********************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต