ทั้งวัน

วันที่ 26 พ.ค. 2554 เวลา 06:45 น.
ปีติกันทั้งประเทศ

24 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เท่านี้ก็ดีใจกันทั้งประเทศ

หลังจากนั้นมีคำถามกันอึงมี่ว่า ทำไมในหลวงทรงใส่นาฬิกา 2 เรือน ทั้งที่ข้อพระกรซ้ายและขวา?

ถาม ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ได้ความว่า“มีคนโทร.ถามผมเรื่องนี้ทั้งวัน”

คำตอบเดียวที่มีให้คนทุกคน คือ “เป็นเรื่องส่วนพระองค์ การเสด็จฯ ครั้งนี้ก็เป็นการเสด็จฯ ส่วนพระองค์ เพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่า ทรงมีพระสุขภาพแข็งแรงหลังคณะแพทย์ถวายการผ่าตัด...”

โปรดทราบตามนี้