เพื่อไทยชูนโยบายขึ้นค่าแรง300

  • วันที่ 01 พ.ค. 2554 เวลา 13:36 น.

โฆษกพรรคเพื่อไทยคลอดนโยบายวันแรงงาน ชูชขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท อ้างไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการ ท้ามาร์คปล่อยรัฐบาลใหม่จัดการงบประมาณ 

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ทางพรรคได้ออกนโยบายคือค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทต่อวัน เพราะในปัจจุบันได้รับเพียงเฉลี่ย 215 บาทต่อวัน แต่ค่าครองชีพในขณะนี้ ทำให้ผู้ใช้แรงงานไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ซึ่งพรรคได้ประกาศนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้ผู้ใช้แรงงานที่ มาชุมนุมที่ ลานพระบรมรูปทรงม้าได้รับทราบแล้ว

พร้อมพงศ์

"พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั้นไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายในการผลิตของผู้ประกอบการแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำให้มีการเติบโตมากขึ้น"นายพร้อมพงศ์กล่าว

นายพร้อมพงศ์กล่าวอีกว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 พ.ค.จะเป็นการทิ้งทวนการประชุมครั้งสุดท้าย ซึ่งพรรคพบว่า จะมีการเทกระจาด งบประมาณทั้งหมด กระจายไปยังกระทรวงต่าง ๆ เหมือนกับเป็นงบปล่อยผี โดยการกระทำเช่นนี้เป็นการใช้งบประมาณต่างตอบแทนพรรคร่วมรัฐบาล

"ถ้านายอภิสิทธิ์ มีความบริสุทธิ์ใจก็ควรที่จะให้รัฐบาลชุดใหม่ภายหลังการเลือกตั้งเข้ามาบริหารจัดการเอง โดยเฉพาะงบประมาณของกระทรวงคมมนาคม และกระทรวงกลาโหม"นายพร้อมพงศ์กล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ