ล็อกดาวน์ครึ่งๆ กลาง ๆ จะเอา“โอมิครอน”อยู่หรือ??

วันที่ 07 ม.ค. 2565 เวลา 18:32 น.

มติของศบค.ชุดใหญ่ที่ออกมาเป็นการล็อกดาวน์แบบไม่สะเด็ดน้ำ อีกทั้งยังอุ้มผู้ประกอบการหลายอย่าง โดยเฉพาะการอนุญาตให้ขายแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ถึง 3 ทุ่ม หรือให้ผับบาร์เป็นแปลงสภาพเป็นร้านอาหารได้ มาตรการเหล่านี้ไม่สามารถหยุดเชื้อโอมิครอนได้ ทั้งที่สถานที่เหล่านี้เป็นต้นตอของการติดเชื้อ