คณะก้าวหน้าชิงนายกอบต.195แห่ง ภาคอีสานมากสุด

วันที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 16:22 น.
คณะก้าวหน้าชิงนายกอบต.195แห่ง ภาคอีสานมากสุด
"คณะก้าวหน้า" ยืนยันแล้ว 195 แห่ง ชิงนายก อบต. “อุดร -ร้อยเอ็ด” มาเพียบ ชู “นโยบาย” คือจุดแข็งคว้าชัย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะก้าวหน้า เปิดเผยตัวเลขผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ได้รับการยืนยันแล้วจำนวนทั้งสิ้น 195 แห่ง จาก 51 จังหวัดทั่วประเทศ โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งลงสมัครมากที่สุดคือ 124 แห่ง รองลงมาคือภาคเหนือ  28 แห่ง ภาคกลาง 40 แห่ง และภาคใต้ 3 แห่ง

ทั้งนี้ จังหวัดที่ส่งผู้สมัครนายก อบต.มากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ จ.อุดรธานี 21 แห่ง, จ.ร้อยเอ็ด 15 แห่ง, จ.หนองบัวลำภู 10 แห่ง, จ.มหาสารคาม 10 แห่ง และ จ.นครราชสีมา 9 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ในนามคณะก้าวหน้าด้วยอีโดยทั้งหมดพร้อมแล้วสำหรับการรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม และเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า คณะก้าวหน้า พร้อมแล้วกับการเลือกตั้ง นายก อบต. และ ส.อบต. โดยชูจุดแข็งด้านนโยบายซึ่งมาจากการทำงาน 3 จริง คือ พื้นที่จริง  ประชาชนจริง และสถานการณ์จริง จนเกิดเป็น 9 นโยบายหลัก ได้แก่ 1. นโยบายเกี่ยวกับด้านโควิด 2.นโยบายด้านการศึกษา 3.นโยบายด้านสุขภาพ 4.นโยบายด้านการเดินทาง 5.นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

6.นโยบายด้านการพัฒนากายภาพต่างๆ 7.นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจปากท้อง 8.นโยบายด้านการบริการของ อบต. 9.นโยบายด้านรัฐเปิดเผย

นอกจากนี้ ยังมีอีก 42 นโยบายย่อย ที่ผู้สมัครแต่ละคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่ได้ทันที