logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ศาลยกคำร้องประกันเพนกวิน คดีปักหมุดสนามหลวง

ศาลยกคำร้องประกันเพนกวิน คดีปักหมุดสนามหลวง

24 กันยายน 2564

ศาลอาญายกคำร้องแม่เพนกวินขอปล่อยตัวชั่วคราวลูกชายคดีปักหมุดสนามหลวงชี้เคยปล่อยเเล้วก็ไปเพิ่มคดีความไม่สงบในบ้านเมือง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 64 ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษก นางสุรีย์รัตน์ ชิวารักษ์ มารดาของ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวใหม่กรณีศาลอาญามีคำสั่งถอนประกันในคดีปักหมุดสนามหลวง หลักทรัพย์เป็นเงินสด 200,000 บาท

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าศาลเคยอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลย มาก่อนแต่หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 นั้นเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองจนเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 โดนดำเนินคดีอาญาอีก อันเป็นการก่อให้เกิดสภาวะไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง กรณีเช่นนี้ถือเป็นการก่อเหตุอันตราย ประการอื่นตามป.วิอาญามาตรา 108/1(3) กรณีเหตุอันสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ให้ยกคำร้อง.