"ซินแสเข่ง"ชี้รัฐสภาหลังคารั่วไม่เป็นมงคล

วันที่ 24 ก.ย. 2564 เวลา 15:52 น.
"ซินแสเข่ง"ชี้รัฐสภาหลังคารั่วไม่เป็นมงคล
ซินแสเข่ง ชี้ “ฮวงจุ้ย” รัฐสภาหลังคารั่วไม่เป็นมงคล เตือนทำดีจะเสริมดวงอาคาร ถ้าไม่ดีก็มีแต่เสียกับเสีย เสื่อมถอย สวนทางขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง หรือซินแสเข่ง ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขอวิเคราะห์ฮวงจุ้ยศาสตร์โบราณจากอาคารรัฐสภาหลังคาน้ำรั่วเข้าสภา จะเป็นการพาสิ่งปฏิกูลสกปรกที่หมักหมมบนหลังคาเข้าอาคารไม่เป็นมงคล เพราะอาคารสัปปายะ แปลว่า สภาที่มีแต่ความร่มเย็น และสงบ แต่การก่อสร้างกลายเป็นผลกระทบควรรีบทำการแก้ไขระบบน้ำไหลเพื่อถ่ายเทน้ำทิ้งเพื่อไม่ให้เข้าอาคาร ซึ่งจะก่อให้เกิดอิทธิพลผบกระทบ หยินหยาง ความดี ความชั่ว ความขัดแย้ง อบายมุข สิ่งสกปรกจากปฏิกูลที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความวิบัติเสื่อมถอย เนื่องจากหลังคาอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่อยู่ในหลักของฮวงจุ้ย รูปแบบของหลังคามีความหมายต่อสถานที่และผู้อยู่อาศัยที่จะทำให้มีเหตุสงบ หรือความขัดแย้ง แตกแยก

นายชนม์ทรรศน์ กล่าวว่า หากเกิดน้ำรั่วเข้าอาคารจะสร้างความเสื่อมถอย หรืออบายมุข คือ ดื่มสุรา นักเลงหญิง ก่อให้เกิดความวินาศทำลาย หรือเป็นเหตุให้ย่อยยับโภคทรัพย์สูญเสียเกียรติยศชื่อเสียงและทรัพย์สิน ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ประกอบการ หน่วยราชการ อาคารหลังคามีความสำคัญในหลักของฮวงจุ้ยมากว่า 5,000 ปีมาแล้ว รูปแบบของทรงหลังคาก็เช่นเดียวกัน ควรจะเป็นลักษณะของกำลังธาตุที่เสริมในตำแหน่งหน้าที่ การงานความมั่นคงทรัพย์สินและ ก่อให้เกิดการทำลายหากสร้างผิดแบบ ซึ่งลักษณะรัฐสภาใหม่ อาคารเป็นแบบธาตุทอง ส่วนหลังคามีโดมจุฬามณีที่ประทับพระสยามเทวาธิราช เพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองปกปักรักษาบ้านเมือง

“แต่จุดสร้างตำแหน่งเป็นธาตุไฟซึ่งจะไม่เหมือนกับอาคารเก่าเป็นลักษณะโค้งมนเป็นธาตุน้ำ อาคารเป็นธาตุทอง ซึ่งถ้าเปรียบไปแล้วธาตุทองกับธาตุไฟ เป็นธาตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทำลายอยู่แล้ว แต่ถ้าธาตุทองกับธาตุน้ำจะเสริมกัน และถ้าเมื่อมีเหตุน้ำรั่วของหลังคาตกใส่อาคารภายในจะยิ่งมีอิทธิพลต่อผู้อยู่อาศัยในอาคารมาก เพราะน้ำรั่วชำระสิ่งสกปรกปฏิกูลบนหลังคาตกเข้าในอาคารก่อให้เกิดอบายมุข เสื่อมถอย คิดวิปริต สวนทางขัดแย้งและทรัพย์สูญเสียเพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการทำเหตุแปลกๆของ ส.ส.ที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่หลายเรื่อง เช่น การแถลงข่าว ส.ส.ให้พวกนิยมเพศชายเดียวกันมาจูบปากกันโชว์สื่อ หรือแม้แต่การทำตัวเป็นนักเลงแถลงข่าวท้าชกท้าตีท้าต่อยกัน และการใช้คำพูดอภิปราย ส.ส.ทั้งชายหญิง ที่เสื่อมทราม แสดงความก้าวร้าวสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น”นายชนม์ทรรศน์ กล่าว

นายชนม์ทรรศน์ กล่าวอีกว่า ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ของระบบสุริยจักรวาล เป็นเรื่องของดวงดาว ฮวงคือลม จุ้ยคือน้ำ ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามธรรมชาติถึงจุดที่จะต้องเร่งแก้ไขทางน้ำไหลที่ส่งผลให้เกิดอิทธิพลจาก “ หยินหยาง”ความดี ความชั่ว เพื่อไม่ให้เกิดการหมักหมมให้สิ่งปฏิกูลสิ่งสกปรกได้ชำระล้างให้ไหลไปในทางที่สามารถถ่ายเทได้ดี เพราะหลังคาไม่ว่าจะเป็นลัษณะแบบไหน และหลังคาเป็นสิ่งที่สร้างเพื่อที่จะป้องกันทั้งแดดและฝน ตลอดจนฝุ่นละอองสิ่งสกปรกที่ตกค้าง หรือมูลหมักหมมอยู่บนหลังคาไม่ให้เข้าในอาคาร สิ่งสำคัญคือ ถ้าทำดีก็จะเสริมดวงอาคาร ใครมาอยู่ก็ต้องดี แต่ถ้าไม่ดีก็มีแต่เสียกับเสีย