logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ศรีสุวรรณแจ้งเอาผิด ณัฐวุฒิ-สมบัติ จัดคาร์ม็อบ19กันยา

ศรีสุวรรณแจ้งเอาผิด ณัฐวุฒิ-สมบัติ จัดคาร์ม็อบ19กันยา

20 กันยายน 2564

"ศรีสุวรรณ" เข้าแจ้งความ สน.ทองหล่อ เอาผิด ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ สมบัติ บุญงามอนงค์ และแกนนำจัดชุมนุมคาร์ม็อบ 19 กันยา ปลุกประชาชนตลอดเส้นทางที่ม็อบผ่านร่วมแจ้งความ

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น. ที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เขตวัฒนา นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำกลุ่มแนวร่วมขับไล่ประยุทธ์ นายสมบัติ บุญงามอนงค์หรือ บก.ลายจุด และพวก ซึ่งร่วมเป็นแกนนำจัดชุมนุมคาร์ม็อบกันที่บริเวณแยกอโศกมนตรี เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปยังถนนต่างๆจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมาย ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง กระทบความมั่นคง การแพร่กระจายของโควิด-19 และก่อปัญหาการจราจร อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับ อันมิอาจปล่อยให้เป็นเยี่ยงอย่างของสังคมต่อไปได้

การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดหลาบข้อหา อาทิ ความผิดตามข้อกำหนดในข้อ 2 ซึ่งห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ที่ออกตามความในม. 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 ส.ค.64 ความผิดตาม ม.34(6) แห่ง พรบ.โรคติดต่อ 2558 ความผิดฐานกีดขวางการจราจร ตาม ม.43 พรบ.จราจรทางบก 2522 ความผิด ตาม ม.19 ประกอบ ม.57 แห่งพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.116 ม.215 ม.216 ฐานมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง

ทั้งนี้ การชุมนุมดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก การอ้างว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองนั้นไม่สามารถอ้างได้ เพราะเป็นข้อยกเว้นเว้น ตาม ม.34 ที่กำหนดให้เอาผิดได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ บุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของ ประชาชน การที่บุคคลทั้งสองคนมาเป็นแกนนำและร่วมการชุมนุมกับแนวร่วมต่างๆในครั้งนี้ จึงเป็นการกระทำที่รัฐธรรมนูญไม่ให้การคุ้มครอง

การชุมนุมคาร์ม็อบเกิดขึ้นหลายพื้นที่ความรับผิดชอบทางคดีของหลายสถานีตำรวจตั้งแต่ สน.ทองหล่อ ไปตลอดเส้นทางของการเคลื่อนขบวนจนถึงถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สน.สำราญราษฎร์ การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อเอาผิดม็อบดังกล่าว

ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถร่วมกันไปแจ้งความได้ทุกสถานีตำรวจที่เส้นทางม็อบดังกล่าวผ่านไป ซึ่งประชาชนคน กทม.ไม่ควรวางเฉย ไม่เช่นนั้นบุคคลเหล่านี้ก็จะย่ามใจออกมาก่อความวุ่นวาย สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมืองไม่จบไม่สิ้น เราต้องทำให้กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย เพราะสังคมจะสงบสุขได้ก็เพราะทุกคนเคารพกฎหมายนั่นเอง