เพื่อไทยคาดโทษ ส.ส.โหวตสวนมติพรรค ชี้ถึงขั้นไล่ออก

วันที่ 30 ส.ค. 2564 เวลา 17:19 น.
เพื่อไทยคาดโทษ ส.ส.โหวตสวนมติพรรค ชี้ถึงขั้นไล่ออก
หัวหน้าพรรคเพื่อไทยทำหนังสือแจ้ง ส.ส. หากไม่มาประชุมเพื่อลงมติ หรือลงมติผิดไปจากนโยบายพรรคมีโทษถึงขึ้นให้พ้นจากสมาชิก

รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทย (พท.) เผยว่า นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ทำหนังสือแจ้งให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามมติพรรคในการลงมติ ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยมีรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายรวม 6 คน

ทั้งนี้ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคฝ่าฝืน ไม่มาประชุมเพื่อลงมติ หรือลงมติผิดไปจากนโยบายของพรรคข้างต้น พรรคถือว่า สมาชิกผู้นั้นกระทำการอันเป็นการผิดวินัยและจริยธรรมของการเป็นสมาชิกพรรคอย่างร้ายแรง ซึ่งมีโทษถึงขั้นให้พ้นจากสมาชิก โดยพรรคจะดำเนินการตามข้อบังคับพรรคอย่างเด็ดขาด