คารวะครู

วันที่ 15 ม.ค. 2553 เวลา 17:02 น.
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 17 เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2553 โดยร่วมกิจกรรมรำลึกพระคุณครู ประกอบด้วย พิธีกรรมทางศาสนารำลึกพระคุณครู การประกาศเกียรติคุณคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ และนิสิตดีเด่น การมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคำขวัญ คำประพันธ์ ในหัวข้อ “ครูผู้มีสิทธิ์สาธารณะ” โดยได้มอบพวงมาลัยคารวะครูประจำชั้นในสมัยที่ศึษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบพานพุ่มดอกไม้คารวะปูชนียาจารย์ และมอบพวงมาลัยคารวะอดีตอาจารย์ พร้อมเขียนข้อความบนแผ่นกระดาษเพื่อนำไปติดต้นไม้อุดมการณ์ครู โดยมีใจความขอบคุณพระคุณครูและอาจารย์ทุกท่าน ในการทำงานด้วยความทุ่มเท เพื่อสร้างคนดีและคนเก่งในสังคม