สภาฯ ปัดร่างแก้รธน.ของฝ่ายค้านตก เหตุผิดคำวินิจฉัยศาล

วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 18:27 น.
สภาฯ ปัดร่างแก้รธน.ของฝ่ายค้านตก เหตุผิดคำวินิจฉัยศาล
"หมอสุกิจ" เผยฝ่ายกฎหมายสภาฯ ปัดร่างแก้ไข รธน.ม.256ของฝ่ายค้านตก ชี้เป็นการร่างรัฐธรรมนูญใหม่หวั่นผิดคำวินิจฉัยศาล

วันที่ 18 มิ.ย. นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 และเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตราตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้ เมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับดังกล่าว ไม่ใช่แก้ไขเพิ่มเติมรายมาตรา ประธานจึงไม่สามารถบรรจุร่างดังกล่าวเข้าระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาได้ อย่างไรก็ตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้ จะยังไม่ตกไป