“บิ๊กป้อม” กำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังภัยแล้ง พร้อมดูแลประมงช่วงโควิด-19

วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 12:53 น.
“บิ๊กป้อม” กำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังภัยแล้ง พร้อมดูแลประมงช่วงโควิด-19
รองนายกฯ สั่งกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังจัดการน้ำหวั่นภัยแล้ง พร้อมทำงานอย่างใกล้ชิดลดผลกระทบแก่ผู้ประกอบการประมงช่วงโควิด

วันที่ 8 มิ.ย. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากฝนตกน้อยในช่วงต้นฤดูฝนนั้น จากการติดตามสถานการณ์น้ำในขณะนี้ พบว่ามีปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศกว่า 32,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่ใช้ได้ประมาณร้อยละ 19 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อย ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เช่น ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำท่าจีน เป็นต้นรองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ในส่วนของภาครัฐได้เร่งแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งช่วงนี้ฝนตกน้อยลง เกษตรกรมีการเพาะปลูกข้าวมากขึ้น ทำให้มีแนวโน้มเสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร จึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันวางแผนบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำในช่วงต้นฤดูฝนนี้ โดยให้ติดตามเฝ้าระวังแหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงน้ำน้อย ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับเกษตรกร สำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปลูกพืชในช่วงฝนน้อยด้วย

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเพื่อติดตามความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตนได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อลดอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และให้การช่วยเหลือหรือลดผลกระทบแก่ผู้ประกอบการในภาคประมง ภายใต้ช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และให้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ พร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยพิจารณาด้วยความรอบคอบและทันต่อสถานการณ์