เลขาครป.จี้นายกฯรับผิดชอบปมคุณสมบัติธรรมนัสไม่ขัดรธน.

วันที่ 06 พ.ค. 2564 เวลา 13:18 น.
เลขาครป.จี้นายกฯรับผิดชอบปมคุณสมบัติธรรมนัสไม่ขัดรธน.
เลขา ครป.ชี้ปมคุณสมบัติธรรมนัสไม่ขัดรธน. มติ"ศรีธนญชัย"สร้างความอัปยศแก่บ้านเมืองจี้พล.อ.ประยุทธ์ ออกไป เพื่อให้รัฐมนตรีสีเทาออกทั้งชุด

นายเมธา มาสขาว  เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และผู้ร่วมก่อตั้งเวทีไทยไม่ทน สามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย เปิดเผยว่า

การที่ศาลรัฐธรรมนูญลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่มีความผิดต้องพ้นจากสถานภาพ ส.ส.และรัฐมนตรี เนื่องจากต้องคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศไม่ใช่ศาลไทยนั้น ผมขอวิจารณ์โดยสุจริตใจเพื่อประโยชน์สาธารณะว่า ถือเป็นความอัปยศของบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่ง ที่ทำให้องค์กรอิสระต้องมัวหมองและเสื่อมถอยลง เนื่องจากนำหลักการรัฐธรรมนูญมารับใช้ความโน้มเอียงทางการเมือง (Politicize) มากเกินไป จนไม่สามารถคงสถานะเป็นองค์กรอิสระที่จะปกป้องรักษาหลักการรัฐธรรมนูญได้เพราะถูกทำให้เป็นองค์กรทางการเมืองไปแล้ว

ความจริงแล้วการนำศาลรัฐธรรมนูญมาใช้ตามแบบเยอรมนีตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 เป็นปัญหามาตั้งแต่ต้น เนื่องจากบริบทประเทศและวัฒนธรรมทางการเมืองไม่เหมือนกัน ทำให้องค์กรอิสระถูกครอบงำจากอำนาจรัฐ สำหรับประเทศไทย การตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญควรจบที่รัฐสภาที่มาจากประชาชน ไม่ใช่อรหันต์ทางกฎหมายเพียงแค่ 9 คนและไม่ได้มีที่มาจากรัฐสภา

ศาลรัฐธรรมนูญยกประเด็น "อำนาจอธิปไตย" ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 3มาพิจารณาตัดสินว่า คำพิพากษาของศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทย ร.อ.ธรรมนัส จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(10) ซึ่งในมาตราดังกล่าวไม่ได้ระบุเลยว่าต้องเป็นความผิดภายในหรือภายนอกประเทศ และไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยในเรื่องนี้แต่อย่างใด เพราะไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องพิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าว แค่คุณสมบัติมีความผิดตามมาตราดังกล่าวก็ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญแล้ว 

การพิจารณาจึงเป็นเพียงการหาข้ออ้างแบบศรีธนญชัยเพื่อให้ ร.อ.ธรรมนัส ได้ทำหน้าที่ผู้แจกเงินของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ต่อไป โดยไม่สนใจคุณสมบัติที่ขัดรัฐธรรมนูญ หรือมาตรฐานทางจริยธรรมที่สำคัญกว่าตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ที่ออกมาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 76 และ 258  สมัยก่อนแค่มีแบล๊กลิสต์ในต่างประเทศ เช่น นายณรงค์ วงศ์วรรณ อดีตหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม เคยถูกสหรัฐอเมริกาปฏิเสธวีซ่าเพราะพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติด ยังไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้และนำมาซึ่งวิกฤตการเมืองในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปี 2535 รวมถึงเคยมีความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 276/2525 เป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองแล้วว่า  คําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุกซึ่งต้องห้ามมิให้เป็น ส.ส. นั้น ไม่ได้จำกัดและห้องห้ามว่าเป็นคําพิพากษาหรือคําสั่งให้จําคุกของศาลในประเทศใด ในไทยหรือในต่างประเทศก็ได้ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องคุณสมบัติบุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม ขาดจริยธรรม

เข้าใจว่าพล.อ.ประยุทธ์ ต้องการคนทำงานมือสีเทามาทำงานลับในการแจกจ่ายเงินนอกระบบ เหมือนเช่นอดีตนายกทักษิณ เคยนำ เสธ.ไอซ์ มาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี แต่ไม่จำเป็นต้องให้เป็นถึงรัฐมนตรีเพราะจะทำให้กลายเป็นภาพลักษณ์ "รัฐบาลสีเทา" ไปด้วย นอกจากทำให้ประชาชนไม่พอใจจำนวนมากแล้ว ท่านอาจไม่แตกฉานเรื่องกฎหมายเพราะเคยตั้งตนเองเป็นรัฏฐาธิปัตย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหากเป็นคนไทย แม้กระทำภายนอกราชอาณาจักรผู้นั้นต้องรับโทษภายในราชอาณาจักรด้วย และเป็นความผิดของทั้งสองประเทศ (double criminality) สำนักการต่างประเทศ ป.ป.ส. เข้าใจเรื่องเหล่านี้ดี

อย่าลืมว่าประเทศไทยยังเป็นภาคีกฎหมายระหว่างประเทศ ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 1988 (The United Nations Convention against lllicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988) ร่วมกับ 153 ประเทศ และ 1 องค์การระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดเขตอำนาจรัฐ (Jurisdiction) และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition)ไว้ด้วย และสามารถดำเนินการโอนการดำเนินคดี (Transfer of Proceedings) ได้ โดยกำหนดให้รัฐภาคีจะต้องดำเนินการตามพันธกรณี โดยจะต้องได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงเหมาะสมกับฐานความผิดและให้มีดำเนินการริบทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติด (Forfeiture of the Process of lllicit Trafficking) อีกด้วย 

ดังนั้น เรื่องนี้รัฐบาลจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ กระบวนการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้วินิจฉัยสถานะทางการเมืองเท่านั้น แต่พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบมลทินดังกล่าว และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกปฏิบัติกระบวนการทางกฎหมาย ละเมิดกติกาสากลที่ยังดำเนินอยู่ โดยเรื่องนี้ เวทีไทยไม่ทนออนไลน์ คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยจะหยิบยกขึ้นพูดในวันเสาร์-อาทิตย์นี้ด้วย เพราะคนไทยไม่ทนอีกต่อไปแล้ว หากพล.อ.ประยุทธ์ ออกไป รัฐมนตรีสีเทาก็ออกไปด้วยหมด ไม่ว่าจะเป็น ร.อ.ธรรมนัส นายศักดิ์สยาม หรือนายสมศักดิ์ ที่การ์ดตกจนทำให้เกิดการระบาดโควิด