ครม.ไฟเขียวร่างกม.เครื่องสำอางเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต

วันที่ 07 เม.ย. 2564 เวลา 16:58 น.
ครม.ไฟเขียวร่างกม.เครื่องสำอางเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต
ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.เครื่องสำอางเพื่อความรวดเร็วในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจสู่ระดับโลก

เมื่อวันที่ 7 เมษายน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)เครื่องสำอาง ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.เครื่องสำอางพ.ศ.2558 เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาเครื่องสำอางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอนุญาตเครื่องสำอางให้เหมาะสมและรวดเร็ว โดยกำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำหน้าที่ในการประเมิน การตรวจวิเคราะห์ และตรวจสอบทางวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า การผลิตเครื่องสำอางเพื่อขาย หรือการนำเข้าเครื่องสำอาง มีกระบวนการพิจารณาอนุญาตที่ซ้ำซ้อน และกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องขอให้ตรวจสถานที่เพื่อขอหนังสือรับรองประกอบการส่งออก ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องสำอางพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า จึงต้องเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องสำอางดังกล่าว ซึ่งจะช่วยรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสุขภาพ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับการค้าโลก