ครม.อนุมัติค่าตอบแทนอสม.เฝ้าระวังโควิด3เดือน สั่งเร่งฉีดวัคซีนให้

วันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 18:21 น.
ครม.อนุมัติค่าตอบแทนอสม.เฝ้าระวังโควิด3เดือน สั่งเร่งฉีดวัคซีนให้
ครม.อนุมัติค่าตอบแทน "อสม." เฝ้าระวังโควิดในชุมชน 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย. 64 พร้อมสั่งการ สธ.เร่งพิจารณาฉีดวัคซีนให้ อสม. - อสส.

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ โดย ครม. ได้อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรอบวงเงิน 3752.705 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อโควิด-19 โดยค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่ให้ถัวจ่ายกับค่าบริการอื่น

นายอนุชา กล่าวอีกว่า ครม.อนุมัติโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชนโดยจะมีการจ่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 64 กรอบวงเงินไม่เกิน 1575.459 ล้านบาท พร้อมเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพิจารณาฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่อสม. และอสส. ทุกรายเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

นอกจากนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ โดย ครม. ได้อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรอบวงเงิน 3752.705 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อโควิด-19 โดยค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่ให้ถัวจ่ายกับค่าบริการอื่น

นายอนุชา กล่าวอีกว่า ครม.อนุมัติโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชน โดยจะมีการจ่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 64 กรอบวงเงินไม่เกิน 1575.459 ล้านบาท พร้อมเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพิจารณาฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่อสม. และอสส. ทุกรายเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย