รัฐบาลแจงยึดคำสั่งมหาเถรฯห้ามพระ-เณรยุ่งเกี่ยวการเมือง

วันที่ 29 มี.ค. 2564 เวลา 08:59 น.
รัฐบาลแจงยึดคำสั่งมหาเถรฯห้ามพระ-เณรยุ่งเกี่ยวการเมือง
รมต.สำนักนายกฯสั่งสำนักพุทธฯติดตามพฤติกรรมพระร่วมกิจกรรมชุมนุมทางการเมือง ย้ำคำสั่งมหาเถรฯปี2538ชี้ชัด ห้ามพระ-เณรยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

จากกรณีที่มีพระภิกษุ 4 รูป เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64 โดยเข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ ติดตามพฤติกรรมของพระภิกษุดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ต่อมา เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 64 สำนักงานพระพุทธศาสนา โดยกลุ่มคุ้มครองฯ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าคณะแขวงดุสิต กรณีนำตัวพระภิกษุ 2 รูป ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายข้างต้นมาดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ประกอบด้วย พระประนมกร ปราณีต สังกัดวัดเลียบ จ.สุรินทร์ และ พระวิรัช แซ่คู สังกัดวัดราษฎร์รังสรรค์ จ.กระบี่ ซึ่งทั้งสองได้ยอมรับในความผิดที่ได้กระทำ จึงสมัครใจลาสิกขาแล้ว โดยภายหลังจากลาสิกขา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ส่วนอีก 2 รูปยังไม่พบตัวและกำลังติดตามอย่างใกล้ชิด

ในส่วนของการปฏิบัติตนของสงฆ์กับกรณีทางการเมืองนั้น ได้เคยมีคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุ สามเณร ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง พ.ศ.2538 และยังคงยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้มาจนปัจจุบัน ดังนั้น ในส่วนของอำนาจหน้าที่การดำเนินการตามความผิด เป็นไปตามที่พระสังฆาธิการผู้มีอำนาจดำเนินการ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทางคณะสงฆ์เห็นสมควร