ทนายเผยลุ้นปล่อยตัวชั่วคราว 4 แกนนำราษฎรพรุ่งนี้ พร้อมระบุเหตุผลการปล่อยตัว

วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 18:59 น.
ทนายเผยลุ้นปล่อยตัวชั่วคราว 4 แกนนำราษฎรพรุ่งนี้ พร้อมระบุเหตุผลการปล่อยตัว
“ทนายนรเศรษฐ” เผย ลุ้นปล่อยตัว 4 แกนนำราษฎรพรุ่งนี้ หลัง 8 แกนนำ กปปส.ถูกปล่อยตัวชั่วคราว ยันทุกคนควรได้รับสิทธิการปล่อยตัวสู้คดี

วันที่ 26 ก.พ. นายนรเศรษฐ นาหนองตูม ทนายความ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผย ว่า จนถึงเวลานี้ ได้โทรศัพท์ไปสอบถามจากศาลอุทธรณ์ แต่ไม่มีผู้รับสายแล้ว และยังไม่ได้รับแจ้ง ว่า มีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ จึงคิดว่าวันนี้คงไม่มีการปล่อยตัว 4 แกนนำราษฎร คงต้องรอลุ้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (27 ก.พ. 64)

นายนรเศรษฐ โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุถึง เหตุผลในการยื่นอุทธรณ์ขอประกันตัวของกลุ่มราษฎร โดยระบุว่า ภายหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งให้ประกันแกนนำ กปปส. จำนวน 8 คน โดยให้เหตุผลว่า

- พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว

- จำเลยเคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นมาก่อน ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีพฤติการณ์จะหลบหนีหรือไม่มาศาลตามกำหนดนัด

- แม้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลย แต่โทษจำคุกสำหรับความผิดในแต่ละกระทงก็ไม่สูงนัก

- จำเลยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน

จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ทางทีมทนายความ จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ประกันตัวนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ กับพวก ไปยังศาลอุทธรณ์ ด้วยเหตุผลหลายประการ แต่ขอหยิบยกมาอธิบายเพียงบางส่วนเทียบเคียงในแต่ละประเด็นตามเหตุผลที่ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ประกันตัวคดีแกนนำ กปปส. โดยสรุปดังนี้

1. คดีนี้ จำเลยได้ยื่นประกันโดยใช้เงินสดเป็นหลักประกันจำนวน 400,000 บาท เพิ่มสูงขึ้นจากการขอประกันตัวในครั้งก่อน และนายประกันซึ่งได้ยื่นขอประกันตัวจำเลยทั้งสี่ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ และอาจารย์พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ

โดยนายประกันทั้งสองเป็นอดีตอาจารย์และข้าราชการระดับสูง เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับนับถือในสังคม การที่นายประกันทั้งสองมาเป็นนายประกันให้แก่จำเลยทั้งสี่ประกอบกับจำนวนเงินสดที่ขอประกันตัว หลักประกันจึงมีความน่าเชื่อถือได้ว่า หากจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยจะไม่หลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปก่อเหตุภยันตรายประการอื่น และการปล่อยตัวไม่เป็นอุปสรรคต่อการพิจารณา

2. จำเลยไม่เคยมีพฤติการณ์หลบหนี หรือไม่มาตามกำหนดนัด กล่าวคือ

เมื่อพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกจำเลยมารับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จำเลยได้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกและปฏิบัติตามนัดของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการทุกนัด ในวันนัดส่งตัวฟ้องคดี จำเลยก็เดินทางมาศาลตามกำหนดของพนักงานอัยการโจทก์ และประการสำคัญโจทก์ก็ไม่คัดค้านการประกันตัว

สำหรับคดีความผิดลักษณะเดียวกันนี้ เพนกวินเคยได้รับการประกันตัวในคดีของศาลอาญา คดีหมายเลขดำที่ ฝ.1012/2563 และ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวเพนกวิน ในคดีหมายเลขดำที่ ฝ.500/2563 ของศาลจังหวัดธัญบุรี เพนกวินก็ไม่เคยหลบหนีแต่อย่างใด หรือไม่ไปตามนัดแต่อย่างใด

อานนท์ นำภา เคยได้รับการปล่อยประกันตัวในคดีของศาลอาญา คดีหมายเลขดำที่ ฝ.1437/2563 เคยได้รับการประกันตัวในคดีของศาลอาญา คดีหมายเลขดำที่ ฝ.971/2563 และศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ก็เคยมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว อานนท์ นำภา ก็เดินทางไปศาลในทุกคดีตามกำหนดนัดโดยตลอดไม่มีพฤติการณ์หลบหนีแต่อย่างใด

3. จำเลยทั้งสี่คนเป็นเพียงผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น ยังไม่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด ควรจะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ กล่าวคือ

จำเลยเป็นเป็นเพียงคนที่ถูกฟ้องเท่านั้น ยังไม่มีการพิจารณาพิพากษาของศาลว่าเป็นผู้กระทำผิด ควรจะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และสิทธิดังกล่าวยังได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 29 วรรค 2

และในคดีข้อหาทางการเมืองคดีอื่น แม้ศาลชั้นต้นจะได้พิพากษาแล้วว่าจำเลยได้กระทำความผิดลงโทษจำคุกจำเลย ศาลอุทธรณ์ก็อนุญาตให้ประกัน อันถือเป็นแนวบรรทัดฐานที่ดีในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลยในคดีอาญา จึงขอศาลอุทธรณ์ให้ประกันตัว เพื่อให้จำเลยได้รับสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่และเป็นธรรม

4. จำเลยทุกคนมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน กล่าวคือ

1) เพนกวิน พริษฐ์ ชิวารักษิ เป็นนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างช่วงการเรียนการสอนที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด จึงมีหน้าที่จะต้องเข้าเรียน จัดทำรายงานต่างๆ และเข้าสอบให้ครบตามกำหนดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ย่อมสามารถติดตามตัวได้โดยง่าย  และหากต้องถูกคุมขังไว้ต่อ โดยไม่ได้รับการประกันตัว ก็จะไม่สามารถไปศึกษาต่อตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ อาจจะทำให้เรียนไม่จบ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิทางการศึกษาและอนาคตของเพนกวิน

2) อานนท์ นำภา ประกอบวิชาชีพทนายความ มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ต้องเดินทางมาศาลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง มีภาระหน้าที่จะต้องรับผิดชอบว่าความหรือให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในคดีสิทธิมนุษยชนหลายคดี และตลอดทั้งมีนาคม 2564 และเดือนอื่นๆ  ก็ต้องทำหน้าที่ทนายความจำเลยที่ศาลอาญาและศาลอื่น ย่อมสามารถติดตามตัวได้โดยง่าย

3) หมอลำแบงค์ ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม ประกอบอาชีพเป็นหมอลำ ก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน พนักงานสอบสวนออกหมายเรียก หรือกำหนดนัด เขาก็มาตามนัดโดยตลอด

4) สมยศ พฤกษาเกษมสุข ประกอบอาชีพรับจ้างอิสระ มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกหรือกำหนดนัด เขาก็มาตามนัดโดยตลอด ย่อมสามารถติดตามตัวได้โดยง่าย

ขั้นตอนต่อไป ศาลอาญาจะส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา โดยปกติอาจจะใช้ระยะเวลา 1-3 วัน ก็จะทราบผลว่า ศาลอุทธรณ์จะให้ประกันตัวหรือไม่?

อย่างไรก็ตาม ผมขอยืนยันหลักการว่า โดยหลักแล้วทุกคนควรจะได้รับสิทธิในการประกันตัวต่อสู้คดี การไม่อนุญาตให้ประกันตัวควรเป็นเพียงข้อยกเว้นที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น

ทนายไทบ้าน

26 ก.พ. 64