ครม.ต่ออายุพรก.ฉุกเฉินถึง31มี.ค. แจงไม่เกี่ยวเพิ่มอายุราชการฝ่ายมั่นคง

วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 20:17 น.
ครม.ต่ออายุพรก.ฉุกเฉินถึง31มี.ค. แจงไม่เกี่ยวเพิ่มอายุราชการฝ่ายมั่นคง
ครม.ต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินถึง 31 มี.ค. แจง ไม่เกี่ยวเพิ่มอายุราชการ-สิทธิประโยชน์เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 นี้ นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังได้รับทราบการปรับเปลี่ยนมาตรการที่ทาง ศบค.ได้แจ้งมาด้วย

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การขยายเวลา พรก.ฉุกเฉิน ไม่เกี่ยวกับการเพิ่มอายุราชการทวีคูณ และสิทธิประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ซึ่งเรื่องนี้ พรรคฝ่ายค้านได้นำไปเป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อสัปดาหห์ที่ผ่านมา จึงขอยืนยันว่าแม้ในกฎหมายจะระบุว่าในช่วงประกาศ พรก.ฉุกเฉิน จะเปิดให้มีการเพิ่มอายุราชการทวีคูณ หรือเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กัเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ แต่ต้องนำเรื่องเข้า ครม.แต่การประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ไม้ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้เข้ามาพิจารณา จึงขอฝากไปยังฝ่ายค้านให้เข้าใจอย่างถูกต้อง