โพลชี้ประชาชนรอคอย"การเมืองใหม่"มองเป็นทางรอดประเทศ

วันที่ 07 ก.พ. 2564 เวลา 15:06 น.
โพลชี้ประชาชนรอคอย"การเมืองใหม่"มองเป็นทางรอดประเทศ
สำนักวิจัยซูเปอร์โพลสำรวจภาคสนามพบประชาชนส่วนใหญ่รอคอย"การเมืองใหม่"มองเป็นทางรอดของประเทศ พร้อมหนุนบุคคลมาทำงานตอบโจทย์ความต้องการของสังคมอย่างทั่วถึง

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การเมืองใหม่ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,622 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 45.0 เชื่อถือศรัทธาค่อนข้างน้อย ถึงไม่เชื่อถือเลยต่อ ผู้มีอำนาจทางการเมือง ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ ร้อยละ 27.7 เชื่อถือปานกลาง และร้อยละ 27.3 เชื่อถือศรัทธาค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ที่น่าพิจารณาคือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเมืองใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.8 สนับสนุน นายกรณ์ จาติกวณิช ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อทำการเมืองใหม่ รองลงมาคือร้อยละ 91.5 สนับสนุน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อทำการเมืองใหม่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.4 สนับสนุน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ออกจากพรรคเพื่อไทย เพื่อทำการเมืองใหม่ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.7 สนับสนุนกลุ่มของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ออกจากพรรคพลังประชารัฐ เพื่อทำการเมืองใหม่ ตามลำดับ

อย่าไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือ ความจดจำของประชาชนต่อแกนนำตั้งการเมืองใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.0 จดจำ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคและแก้ความเดือดร้อนของคนรากหญ้า และอื่น ๆ รองลงมาคือ ร้อยละ 95.7 จดจำกลุ่มของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ช่วยเหลือเหยื่อโควิด-19 ลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน้ำมัน แจกเงินเยียวยา และอื่น ๆ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.8 จดจำ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม มือปราบทุจริตจำนำข้าว สมัยน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และการปกป้องสถาบันหลักของชาติ และอื่น ๆ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.7 จดจำ นายกรณ์ จาติกวณิช ฟื้นฟูเศรษฐกิจตกต่ำ ช่วงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวการคลัง และอื่น ๆ ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.1 ระบุ อีกไม่นาน สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลหลายคนจะลาออกมาเป็นแกนนำตั้งการเมืองใหม่ ในขณะที่ร้อยละ 3.9 ระบุ ไม่ใช่

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า การเมืองใหม่กำลังเป็นทางรอดของประเทศ เมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองกำลังต้องการยึดครองใจของประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นการเมืองที่ส่งเสริมสนับสนุนคนดี คนเก่ง คนกล้า ขึ้นปกครองบ้านเมืองด้วยความสำนึกรู้คุณแผ่นดินและปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติ เพราะทุกฝ่ายต้องยอมรับความจริงว่า ความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนกำลังเกิดขึ้นทุกพื้นที่กระจายไปทั่วประเทศ ประชาชนส่วนใหญ่จึงกำลังรอคอย “การเมืองใหม่” และคณะบุคคลที่จะทำงานการเมืองที่ตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของประชาชนเข้าถึงอย่างครอบคลุม