พรรคกล้าขอกองทุนสื่อขยายเวลารับทุนปี64วงเงิน300ล้านบาท

วันที่ 30 ม.ค. 2564 เวลา 11:56 น.
พรรคกล้าขอกองทุนสื่อขยายเวลารับทุนปี64วงเงิน300ล้านบาท
เดือนเดียวสั้นไป!“พรรคกล้า” จับมือ “เครือข่ายผู้กำกับหนัง” เสนอขยายเวลาโครงการกองทุนสื่อ 300 ล้าน ซัดผลงานรักชาติ ไม่ได้มีมิติเดียว

นางสาวเบญจรงค์ ธารณา กรรมการบริหารพรรคกล้า กลุ่ม Soft Power และนางสาวณัฐภา กมลเศวตกุญ ทีมนโยบายกลุ่ม Soft Power เปิดเผยว่า ได้หารือกับผู้ทำงานในแวดวงบันเทิง มีความเห็นตรงกันว่า ระยะเวลาเสนอโครงการรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 วงเงิน 300 ล้านบาท ระหว่าง 20 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564 หรือเพียง 1 เดือน เป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป เพราะหลักเกณฑ์การให้ทุนแต่ละปีต่างกัน ผู้เสนอของบก็ต้องรอโจทย์ที่ออกมา และต้องใช้เวลาออกแบบแผนงานโครงการให้สอดคล้องวัตถุประสงค์กองทุน หากหวังจะให้คนเขียนบท ผู้กำกับ เสนอโครงการอย่างสร้างสรรค์ ควรขยายเวลาให้เหมาะสม คือมากกว่าหนึ่งเดือน เพื่อคุณภาพงานที่คุ้มค่ากับเงินทุนที่ออกมา

นางสาวเบญจรงค์ กล่าวว่า การสร้างผลงานรักชาติ ไม่ได้มีมิติเดียว แต่เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ หากเข้าใจ Soft Power ก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงาน บนเป้าหมายการสร้างวัฒนธรรมไทยสู่สากล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ” ควรให้โอกาสนักสร้างหนังรุ่นใหม่เข้าถึงกองทุนมากกว่าที่ผ่านๆ มา หลักเกณฑ์การพิจารณาให้กองทุน นอกจากหนังรักชาติ หนังประวัติศาสตร์ สร้างความภาคภูมิในในรากเหง้าของความเป็นไทยแล้ว การคำนึงถึงความหลากหลาย ด้วยการใช้ Soft Power ขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรม ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญเป็น หนึ่งในเครื่องมือมหาอำนาจสร้างชาติ มีตัวอย่างเช่น Forrest Gump ที่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมอเมริกัน จนทำให้ใครหลายๆ คนอยากไปอเมริกา หรือฝั่งเกาหลีที่สร้างชาติด้วยการพัฒนาภาพยนตร์ ซีรีย์ เช่น Start UP , Itaewon Class สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เห็นชอบงบประมาณประจำปี 2564 วงเงิน 300 ล้านเพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม โดยประเด็นที่ถูกวิจารณ์ค่อนข้างมากคือ โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท ถูกระบุที่จะจัดสรรให้ โครงการผลิตภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ 30 ล้านบาท

ส่วนที่เหลือจัดสรรให้โครงการเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่พลเมือง การสร้างจิตสำนึกประวัติศาสตร์ไทย การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ การทำนุบำรุงสถาบันหลักของชาติ ซึ่งอาจใช้เกณฑ์ตัดสินให้ทุนเพียงมิติความมั่นคงของรัฐ และทัศนคติแบบระบบราชการ โดยวันที่ 5 ก.พ.นี้ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะเปิดแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอขอรับทุน