ปชป.พร้อมแจงศึกซักฟอก ลั่น สุจริต ไม่จำเป็นต้องกลัว หนุน 200 สสร.มาจากลต.

วันที่ 30 ม.ค. 2564 เวลา 11:11 น.
ปชป.พร้อมแจงศึกซักฟอก ลั่น สุจริต ไม่จำเป็นต้องกลัว หนุน 200 สสร.มาจากลต.
โฆษกปชป. เผย อภิปรายไม่ไว้วางใจ พร้อมชี้แจงรวมถึงผลงาน ขออภิปรายยึดข้อบังคับ ย้ำ ซื่อสัตย์ สุจริต จึงไม่จำเป็นต้องกลัว หนุน สสร. มาจากการเลือกตั้ง 200 คน เชื่อ ปชช. มีส่วนร่วมมากขึ้น

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 64 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า  ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน จะเป็นข้อเท็จจริงตั้งต้น เมื่อฝ่ายค้านกล่าวถึงเรื่องอะไร รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ย่อมมีสิทธิที่จะพูดชี้แจงในเรื่องนั้นได้ทุกประเด็นเช่นกัน หากการอภิปรายเกี่ยวข้องพาดพิงถึงสถาบัน หลักการคือไม่สามารถกล่าวถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็น และหากมีการพาดพิงถึงสถาบัน สนับสนุนให้รัฐบาลชี้แจงให้ประชาชนเห็นว่ามีพรรคการเมืองใดที่ไปเห็นดีเห็นงามให้มีกลุ่มบุคคลมาก้าวล่วงสถาบัน  

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวอีกว่า ส่วนรัฐมนตรีของพรรค ที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งสองท่านได้มีการเตรียมข้อมูลอย่างละเอียด รวมถึงผลการทำงานทั้งหมดที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานโดยยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต มีรายงานข่าวจากผู้หวังดีว่าข้อมูลที่จะนำมาอภิปรายยังไม่มีความชัดเจนใดๆเลย จึงมีความพยายามโยงข้อมูลให้ผิดไปจากความเป็นจริง  

นายราเมศ กล่าวว่า ขอให้มีการอภิปรายโดยยึดข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพราะหากอภิปรายโดยไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ส.ส.ของพรรคก็พร้อมที่จะลุกขึ้นเพื่อติงให้การอภิปรายอยู่ในกรอบในเกณฑ์ ของข้อบังคับ การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ พร้อมชี้แจงเต็มที่

นายราเมศ กล่าวถึง ผลการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ว่า พรรคเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการที่มีมติให้ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สสร. มีจำนวน 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั่วประเทศ ประเด็นนี้ก็ต้องถือว่าจะมีผลให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญในการร่างรัฐธรรมนูญเชื่อว่าการตั้งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในชั้น สสร ก็สามารถให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมได้ ที่น่าเสียดายคือในส่วนของเยาวชนเมื่อให้มีการเลือกตั้งทั้งหมด 200 คน การเข้ามาโดยการเลือกตั้งอาจจะมีความยากลำบากมากขึ้น แต่ท้ายที่สุดเชื่อว่าจะมีเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแน่นอน  การใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งประเด็นนี้ก็เห็นด้วยเพราะจะทำให้การเลือกตั้ง สสร แต่ละจังหวัดได้บุคคลที่หลากหลายมากขึ้น  คนดีๆก็จะมีโอกาสเข้ามาเป็น สสร มากยิ่งขึ้น  

นายราเมศกล่าวต่อว่า พรรคมีนโยบายเรื่องแก้รัฐธรรมนูญชัดเจน ในวาระ 2 และ วาระ 3 พรรคพร้อมผลักดันอย่างเต็มที่ และความคิดเห็นเพิ่มเติมที่พรรคได้เตรียมไว้ เป็นข้อมูลที่รวบรวมจาก ส.ส. อดีต ส.ส.บุคลากรของพรรค รวมถึงประชาชน ก็จะมีการสะท้อนให้กรรมาธิการในส่วนของพรรคได้นำไปพิจารณาร่วมกันกับคณะ กมธ วิสามัญร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป