เปิดรายละเอียด ข้อกำหนด มาตรการผ่อนคลายมีผล 1 ก.พ.

วันที่ 30 ม.ค. 2564 เวลา 09:53 น.
เปิดรายละเอียด ข้อกำหนด มาตรการผ่อนคลายมีผล 1 ก.พ.
ราชกิจจาฯ เผย แพร่ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่18 ออกมาตรการผ่อนคลาย ช่วงโควิด-19 มีผล 1 กพ. 64 นี้

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 18 โดยเนื้อหารายละเอียดเป็นไปตามการแบ่งพื้นที่และข้อกำหนดผ่อนคลายตามการประชุม ศบค. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 ม.ค. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/022/T_0043.PDF