คนไทย 2.5 ล้านใช้ "มือถือแอนะล็อก" เข้าไม่ถึงโครงการ "เราชนะ"

วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 18:53 น.
คนไทย 2.5 ล้านใช้ "มือถือแอนะล็อก" เข้าไม่ถึงโครงการ "เราชนะ"
61 ส.ส. ภูมิใจไทย ส่งหนังสือถึงนายกฯ มีประชาชนร้องเรียน เข้าไม่ถึงโครงการ "เราชนะ" เผยคนไทย 2.5 ล้านคน ยังใช้โทรศัพท์แบบแอนะล็อก

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64ที่รัฐสภา นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย พร้อม ส.ส.ของพรรค แถลงกรณีขอให้ดำเนินการโครงการเราชนะ ให้ครอบคลุมทั่วถึงถ้วนหน้าต่อประชาชนผู้รับสิทธิ์ โดยระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้มีโครงการ เราชนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดค่าครองชีพให้ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์โควิดนั้น

พรรคภูมิใจไทยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า การดำเนินการโครงการดังกล่าวของรัฐบาลแม้เป็นนโยบายที่ดี และเป็นประโยชน์ แต่การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์กลับมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว เนื่องจากวิธีการลงทะเบียนเป็นการลงทะเบียนที่ต้องผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน

ซึ่งพรรคได้ตรวจสอบไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า ปัจจุบันยังมีผู้ใช้โทรศัพท์แบบแอนะล็อกจำนวน 2.5 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลต้องไม่ปล่อยปละละเลยกลุ่มคนจำนวนนี้ พรรคจึงจะส่งหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ลงนามโดย ส.ส.ของพรรคทั้ง 61 คน เพื่อขอให้ไม่ละเลยเพิกเฉย และควรรีบเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด้วน เพื่อให้โครงการนี้มีความเสมอภาค เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

หากจะต้องรีบเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนเพียงทําให้โครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุม ทั่วถึง ถ้วนหน้า เสมอภาค ต่อประชาชนผู้สมควรได้รับสิทธิ์ นอกจากนี้ รัฐจะต้องไม่จํากัดระยะเวลาในการใช้เงินที่ได้รับ เพราะหลาย ครอบครัวเงินนี้จะเป็นเงินออมที่สามารถใช้ประโยชน์ในยามจําเป็นได้อีกด้วย