นักการเมืองระดับชาติโปรดฟัง! นายกอบต.อยุธยามีเงินซื้อวัคซีนโควิด

วันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 14:52 น.
นักการเมืองระดับชาติโปรดฟัง! นายกอบต.อยุธยามีเงินซื้อวัคซีนโควิด
นายกอบต.อยุธยาโต้ "พิธา-ธนาธร"ขวางซื้อวัคซีนโควิดไล่ไปศึกษาอำนาจหน้าที่ท้องถิ่นก่อน

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ (นายกอุ๊ ) นายกอบต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในฐานะ นายกอบต เล็กๆ ชายขอบบ้านนอก ของพระนครศรีอยุธยา

จะขอตอบ คุณพิธา และคุณธนาธร นักการเมืองระดับชาติว่า

คุณค่อยๆไปอ่านและศึกษาภาระกิจบทบาทหน้าที่ ของท้องถิ่นให้ดีก่อน

สำหรับผม ทำไมควรเอาเงินสะสมของท้องถิ่นออกมาดำเนินการ

ผมตอบแบบนี้ครับ

1. เงินสะสมท้องถิ่นไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้มากเกินเพราะเงินภาษีควรนำมาใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ไม่ได้มาเก็บฝากแบงค์ รัฐกับเอกชนต่างกัน ในขณะที่ประชาชนลำบากแต่ท้องถิ่นมีเงินเหลือใช้ และเป็นเงินภาษีของประชาชน การดูแลประชาชนจึงเป็นเรื่องชอบธรรม จะเงินส่วนกลางหรือเงินท้องถิ่นก็คือเงินของประชาชน เช่นเดียวกัน ไม่ใช่เงินส่วนตัวใคร การมีเงินสะสมเหลือมากมีสามกรณีคือ ท้องถิ่น ไม่ทำอะไรกับงบประมาณเหลือมากเพราะใช้เงินไม่เป็น หรือมันเจริญจนไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรแล้ว ในขณะที่ประชาชนยากลำบากแต่รัฐมีเงินฝากธนาคารมาก มันควรหรือไม่

2.ภาระกิจการดูแลประชาชนเป็นหน้าที่ปกติของท้องถิ่นที่มีการกระจายอำนาจสู่ประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน ตามเจตนารมณ์ของกฏหมายเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนตนเอง ลดอำนาจของส่วนกลางลง

3.ท้องถิ่นไหนมีความเข้มแข็งลดการพึ่งพาจากส่วนกลางลงได้ นั่นคือความสำเร็จของการกระจายอำนาจเพื่อดูแลประชาชนและการพัฒนาในพื้นที่ ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ท้องถิ่นทุกแห่งทำหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

4. เรื่องวัคซีนรัฐบาลทำหน้าที่เรื่องมาตรฐานอย. และการดูแลในส่วนของกลุ่มที่ขาดแคลนและต้องดูแล กลไกของรัฐบาลผ่านหน่วยงานต่างๆ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ ก็เป็นกลไกหนึ่งของรัฐบาลตามกฏหมาย ดังนั้นการบูรณาการร่วมกันทั้งงบประมาณและบุคลากร ย่อมก่อให้เกิดผลดีและรวดเร็วที่จะช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ ทุกวันนี้กลไกท้องถิ่น มีความพร้อม มีบุคลากร รู้พื้นที่ละเอียด เข้าถึงได้ดีที่สุดกว่ากลไกหน่วยงานอื่น ในระบบราชการ หากรู้จักใช้ประโยชน์จะมีผลดีต่อทุกภาคส่วน นั่นหมายถึง ประชาชนและประเทศชาติส่วนรวม เท่าเทียม ทั่วถึงและเป็นธรรม

5. ท้องถิ่นไหนพร้อมให้เขาทำเพราะนั่นคือเขาเข้มแข็งท้องถิ่นไหนไม่พร้อมส่วนกลางก็ดำเนินการเองหรือช่วยเหลือ ก็แค่นั้นไม่ยากอะไร เป็นเรื่องดี ที่ทุกภาคส่วนจะลุกขึ้นมา ร่วมมือกัน

6. อนาคต วัคซีนจะเป็นเรื่องปกติหาซื้อไม่ได้ยากอะไรแบบวัคซีนทั่วไปในอดีต โรคระบาด ไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดครั้งแรก ในประวัติศาสตร์มันเกิดมาแล้วหลายครั้ง

7.ความมั่นใจของประชาชนที่ต้องรอความหวังจากวัคซีน ที่จะทำให้วิถีชีวิตปกติกลับคืนมาเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน พื้นที่ไหนพร้อมทำก่อน นั่นคือ เศรษฐกิจ สังคม การทำมาหากินจะกลับคืนมาสู่ประชาชน

8. ส.ส. นักการเมืองคนไหน ยังมีความคิดว่า ทุกอย่างคือภาระของรัฐบาลกลาง คุณอย่าไปหาเสียงหรือลงเลือกตั้งนายก อบจ เทศบาล หรืออบต นั่นเพราะคุณยังไม่เข้าใจคำว่า การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ลดอำนาจส่วนกลางลง กระจายอำนาจสู่ประชาชน ท้องถิ่นเข้มแข็ง คือความสำเร็จของประชาชนที่แท้จริง

ปล. เป็นนายกอบต. ไม่มีฟลุค แบบเป็น สส.บัญชีรายชื่อ นะครับ

ในฐานะ นายกอบต เล็กๆ ชายขอบบ้านนอก ของพระนครศรีอยุธยา จะขอตอบ คุณพิธา และคุณธนาธร...

โพสต์โดย วัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2021