กกต.แขวนนายกอบจ.อีก7จังหวัดใหญ่"นครศรีฯ-เชียงใหม่-เชียงราย"

วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 20:21 น.
กกต.แขวนนายกอบจ.อีก7จังหวัดใหญ่"นครศรีฯ-เชียงใหม่-เชียงราย"
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งนายกฯอบจ.เพิ่มอีก7จังหวัดเหตุมีเรื่องร้องเรียนส่งผลให้ยอดรวมแขวนไว้ 41 จังหวัด

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณารับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิก และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามที่สำนักงาน กกต. เสนอเพิ่มอีก 11 จังหวัดและมีมติประกาศรับรองผลในส่วนของนายกอบจ.เพิ่ม 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ จ.นครนายก นาย จักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ จ. กำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร และ จ. ศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล

ขณะที่อีก 7 จังหวัด ให้แขวนไว้เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา ประกอบด้วย 1.จ.เชียงราย 2.จ.นครศรีธรรมราช 3.จ.พังงา 4. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5.กาฬสินธุ์ 6.จ.เชียงใหม่ และ 7.จ.นครพนม

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กกต.ได้พิจารณารับรองผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาอบจ.ไปแล้ว 57 จังหวัด รวมถึงขณะนี้ กกต.พิจารณาไปแล้ว 68 จังหวัด โดยรับรองผลเลือกตั้งนายก อบจ.แล้ว 27 จังหวัด แขวนไว้ 41 จังหวัด และในวันที่ 14 ม.ค. จะพิจารณาในจังหวัดเหลืออีก 8 จังหวัด

ทั้งนี้ ตามมาตรา 7 ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดว่า หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ให้กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ส่วนจังหวัดที่กกต.แขวนเอาไว้ คือยังไม่พิจารณาเพราะมีเรื่องร้องเรียน กกต.ยังมีอำนาจพิจารณาอีก 30 วัน ซึ่งจะครบกรอบเวลาดังกล่าวในวันที่ 19 ก.พ.นี้

ในขณะที่การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 12 ม.ค.นั้น ที่ประชุมได้รับทราบ แต่ยังไม่มีการหารือเนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากครม. ซึ่งคาดว่า กกต.จะพิจารณาเรื่องการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งเทศบาล เลือกตั้งเทศบาล การกำหนดวันรับสมัคร และวันเลือกตั้ง ในช่วงปลายเดือนม.ค. นี้ ก่อนที่กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในช่วงต้นเดือนก.พ.

ทั้งนี้การที่กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งเทศบาลได้ จะต้องดำเนินการในเรื่องของการแบ่งเขต คำนวณค่าใช้จ่าย และคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำท้องถิ่นเสร็จสิ้นก่อน ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 กำหนด ซึ่งขณะนี้ในส่วนของการแบ่งเขตยังไม่แล้วเสร็จจำนวน 4 แห่ง ใน 2 จังหวัด คือระนอง และประจวบคีรีขันธ์ อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งเทศบาลไม่น่าจะมีปัญหา เพราะจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีไม่มากเหมือนการเลือก อบจ. โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาลมีเพียง 1 ใน 3 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอบจ.