"ชวน"เปิดทางฝ่ายค้าน-คู่ขัดแย้งร่วมเป็นกก.สมานฉันท์ได้อีก

วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 16:54 น.
"ชวน"เปิดทางฝ่ายค้าน-คู่ขัดแย้งร่วมเป็นกก.สมานฉันท์ได้อีก
ประธานรัฐสภาเปิดทางฝ่ายค้านและผู้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง สามารถเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์ได้ในภายหลัง แม้จะแต่งตั้งไปแล้ว 11คน นัดประชุมนัดแรก 18 ม.ค.

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์จำนวน 11 คนว่า คณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมนัดแรกในวันที่ 18 ม.ค.นี่ ซึ่งการประชุมนัดแรกตนเองจะขอเข้าร่วม เพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ขึ้น และเพื่อทำการศึกษาหาทางออกร่วมกันจากสถานการณ์ของบ้านเมือง โดยยืนยันว่าไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ แต่เมื่อคณะกรรมการทำการศึกษาเสร็จตามกระบวนการต้องส่งให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณารายงานที่จัดทำขึ้น

ทั้งนี้ สัดส่วนการตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีฝ่ายค้านหรือคู่ขัดแย้งเข้าร่วมนั้น ก็ได้มีการหารือกับผู้นำฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝ่ายค้านติดใจในประเด็นสัดส่วนที่มองว่า ไม่มีความเป็นธรรม แต่ส่วนตัวได้ยืนยันไปแล้วว่า ประเด็นสำคัญในการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้อยู่ที่สัดส่วนเพราะไม่มีการลงมติใดใด แต่เพื่อต้องการประดมสมองความคิดว่าทำอย่างไรให้บ้านเมืองลดความขัดแย้ง ดังนั้นหากฝ่ายค้าน ต้องการเพิ่มจำนวนสัดส่วนของฝ่ายค้านก็สามารถทำได้ และสามารถแต่งตั้งให้เข้าร่วมก็สามารถแต่งตั้งได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ที่จะมอบหมายให้เป็นภารกิจของคณะกรรมการชุดนี้ดำเนินการเจรจาเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเข้ามาร่วมในกระบวนการเพื่อหาทางออกร่วมกัน เพราะเรื่องสัดส่วนไม่ใช่ปัญหา