เปิดหนังสือกลุ่มไทยภักดีถึงประธานวุฒิสภา "ขอให้ปกป้องรธน.60"

วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 11:17 น.
เปิดหนังสือกลุ่มไทยภักดีถึงประธานวุฒิสภา "ขอให้ปกป้องรธน.60"
เปิดรายละเอียดหนังสือ "กลุ่มไทยภักดี" ยื่นถึงประธานวุฒิสภา ขอให้ปกป้องรัฐธรรมนูญ 2560 ยก 5 ข้อชี้เป็นรัฐธรรมนูญที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63 กลุ่มไทยภักดี นำโดย นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้ากลุ่มไทยภักดี ได้ยื่นหนังสือเรื่อง "ขอปกป้องรัฐธรรมนูญปี 2560" ถึงประธานวุฒิสภา โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่มีพรรคการเมือง นักการเมือง กลุ่มบุคคลมีแนวคิดที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 เพื่อไปสู่การตั้ง ส.ส.ร. และยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนั้น

กลุ่มไทยภักดีได้ติดตามและมีข้อสังเกตที่อยากเรียนให้ ท่านประธานวุฒิสภาได้รับทราบ นั่นคือรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 นั้น เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นผู้สถาปนา โดยผ่านการรับรองจากประชามติ 16.8 ล้านเสียง และในระยะยาว จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติคือ

1.ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

เนื่องจากมีพรรคการเมืองบางพรรค อาศัยการล้มล้าง รัฐธรรมนูญเพื่อร่างใหม่ ในครั้งนี้นำไปสู่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ และลดพระราชอำนาจ

2.ปฏิรูปการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้มีการปฏิรูปการเมือง เพื่อประโยชน์ ประเทศในระยะยาว เช่น

2.1 ปกติแล้วในอดีตที่ผ่านมา คนที่มีโอกาสได้เป็น ส.ส. จะมาจากอดีต ส.ส. ลูกหลาน คนใกล้ชิด และนายทุนในจังหวัด แต่รัฐธรรมนูญนี้ เปิดโอกาสให้ลูกหลานประชาชนได้เป็น ส.ส.

2.2ช่วยลดการตั้งมุ้งการเมืองเพื่อต่อรองหาผลประโยชน์

2.3ช่วยลดโอกาสในการซื้อ ส.ส. หรือขายตัว ส.ส.

2.4เมื่อหมดบทเฉพาะกาล จะได้ ส.ว. จากกลุ่มอาชีพ ที่ปลอดการครอบงำจากพรรคการเมือง

3.ช่วยปราบโกง เช่น

3.1ใครที่ถูกสาลตัดสินคดีทุจริต ถูกตัดสิทธิ์สมัคร ส.ส.ตลอดชีวิต

3.2คดีไม่หมดอายุความ

3.3ใครหนีคดีจะพิจารณาคดีลับหลัง

4.ประหยัดภาษี

เพราะรัฐธรรมนูญนี้จะไม่มีงบ ส.ส. ถ้าใครขัดขืนจะถูกถอดถอน

5.ประชาชนเป็นใหญ่ เช่น

5.1ทุกคะแนนมีความหมาย จะไม่มีคำว่าจังหวัดไหนไม่เลือกไม่ได้รับการดูแล

5.2ลดบทบาทนายทุนพรรค ในการกำหนดผู้สมัคร รวมทั้งลำดับปาร์ตี้ลิสต์ เพราะอำนาจจะเป็นของประชาชนที่เป็นสมาชิกผ่านระบบไพรมารีโหวต

ทางกลุ่มไทยภักดี จีงขอให้ท่านได้รับทราบเจตนารมย์ของประชาชน และได้โปรดช่วยกันปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับปี2560 นี้

อนึ่งถ้าหากมาตราใดมีปัญหา ทางกลุ่มไทยภักดีไม่ขัดข้อง ที่จะมีการแก้ไขรายมาตรา อย่างน้อยให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้น