ราชกิจจาฯประกาศ ใช้ค่ายทหารควบคุมตัวผู้ชุมนุม-ห้ามใช้เส้นทาง

วันที่ 17 ต.ค. 2563 เวลา 18:53 น.
ราชกิจจาฯประกาศ ใช้ค่ายทหารควบคุมตัวผู้ชุมนุม-ห้ามใช้เส้นทาง
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ ฉบับที่ 6 คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ให้ควบคุมตัวผู้ชุมนุมที่ทำผิดไปขังในค่ายพนัสบดีศรีอุทัย จ.ชลบุรี และ ห้ามใช้รถไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.63 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 6/2563 เรื่อง กำหนดสถานที่ควบคุมเพิ่มเติม

ระบุว่า

1.กรณีการจับกุมและบุคคลต้องสงสัยว่า จะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่านั้น หรือ ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ส่งตัวไปควบคุมที่ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ต.เกาะจันทร์ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

2.ในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดนี้ ให้ใช้มาตรการตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยระมัดระวังมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควร

ส่วนอีกฉบับ เป็นประกาศ คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่6/2563 เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ โดย ห้ามเข้าออกสถานีรถไฟฟ้าทั้ง BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน รวมทั้งอาคาร ทางเชื่อมด้วย ตั้งแต่เวลา 14.00 น. วันที่ 17 ต.ค.เป็นต้นไป