8 มหาวิทยาลัย ประณามการใช้ความรุนแรงสลายม็อบ

วันที่ 17 ต.ค. 2563 เวลา 06:03 น.
8 มหาวิทยาลัย ประณามการใช้ความรุนแรงสลายม็อบ
ผู้แทนนิสิตนักศึกษาทั้ง 8 มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรงในการเข้าสลายการชุมนุม

แถลงการณ์ผู้แทนนิสิตนักศึกษาทั้ง 8 มหาวิทยาลัย องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประณามการใช้ความรุนแรงในการเข้าสลายการชุมนุมในวันที่ 16 ตุลาคม 2563