สมัชชาคนจนผิดหวัง"สส.-สว."ปลุกเดินลงสู่ถนนร่วมรณรงค์ให้มีการแก้ไขรธน.

วันที่ 25 ก.ย. 2563 เวลา 19:15 น.
สมัชชาคนจนผิดหวัง"สส.-สว."ปลุกเดินลงสู่ถนนร่วมรณรงค์ให้มีการแก้ไขรธน.
สมัชชาคนจนออกแถลงการณ์ประณาม"ส.ว. -ส.ส."431 คน ที่สมคบกันซื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการโหวตตั้งกมธ.ศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ ก่อนรับหลักการ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 สมัชชาคนจน ออกแถลงการณ์ "หยุด !!! ซื้อเวลา เร่งแก้รัฐธรรมนูญ" ระบุว่า สมัชชาคนจน ได้คัดค้านรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตั้งแต่ต้น เพราะเห็นว่า รัฐธรรมนูญ ปี 2560 เกิดขึ้นจากรัฐบาลทหารที่ยึดอำนาจอธิปไตยของประชาชนและทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นอกจากจะไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้ว ยังไม่เอื้อประโยชน์ที่ดีต่อวิถีชีวิต การทำมาหากิน และกระบวนการแก้ไขปัญหาที่คนจนได้รับผลกระทบ อีกทั้งยังสร้างปัญหาใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอีกด้วย เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ลดทอนโอกาสของประชาชนในการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย และการกำกับตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล

เราได้เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด และเราให้ความสนใจติดตามสถานการณ์การชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 2563 ที่ประชุมรัฐสภาได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 6 ฉบับ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง 6 ฉบับ ก่อนรับหลักการ ตามที่ปรากฏในสื่อทั่วไปนั้น

สมัชชาคนจน มีความเห็นว่า การที่สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 228 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 203 คน เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง 6 ฉบับ ก่อนรับหลักการ นั้น เป็นการเล่นละครในสภาแหกตาประชาชนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ฝ่ายรัฐบาล ทั้งที่เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่มีความละอาย

รวมทั้งใช้วิธีสมคบกับสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจเผด็จการรัฐสภาเล่นเกมการเมืองเพื่อซื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปเพื่อให้ตนเองพวกพ้องอยู่ในอำนาจยาวนานยิ่งขึ้น การกระทำดังกล่าวนี้ เป็นการกระทำที่ลุแก่อำนาจ ไม่เห็นหัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งและการเผชิญหน้า จนทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ได้

สมัชชาคนจน จึงขอประณามการกระทำของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้ง 431 คน ที่สมคบกันซื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และขอเรียกร้องรัฐบาลและรัฐสภาเร่งรัดให้เกิดกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยทันที พร้อมทั้งให้หยุดการใช้เล่ห์เหลี่ยมกลเกมส์ทางการเมืองเพื่อยื้อหรือถ่วงเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่าน เดินลงสู่ถนนร่วมกันรณรงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยประชาชน..ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน

บทความแนะนำ