"เทพไท" น้อมรับคำสั่งศาลรธน. หยุดงานสส.ขอทำหน้าที่ผู้แทนนอกสภา

วันที่ 17 ก.ย. 2563 เวลา 09:46 น.
"เทพไท" น้อมรับคำสั่งศาลรธน. หยุดงานสส.ขอทำหน้าที่ผู้แทนนอกสภา
เทพไท น้อมรับคำสั่งศาลรธน. ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. ชั่วคราว เผย เสียดายโอกาส อภิปราย กฎหมายสำคัญ 3 ฉบับ ยืนยัน ขอทำหน้าที่ผู้แทนนอกสภา เพื่อประชาชน ไปพลางก่อน

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.เป็นการชั่วคราว ว่าตนขอน้อมรับคำสั่งและยินดีปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น แม้ว่าการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะ ส.ส.อย่างเป็นทางการ ไม่สามารถกระทำได้ เช่น 1.การอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 2.การลงมติในญัตติต่างๆ 3.การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตนจะขอยุติการทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว แต่จะขอทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนฯนอกสภาของประชาชนต่อไป

การหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในครั้งนี้ ตนรู้สึกเสียดายโอกาสที่ไม่สามารถทำหน้าที่อภิปรายญัตติที่เกี่ยวกับกฏหมายสำคัญ3ฉบับในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร คือ

1.การอภิปรายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่ได้แปรญัตติและสงวนคำแปรญัตติไว้ในหลายมาตรา

2.การอภิปรายในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก4ฉบับ ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน

3.การอภิปรายในฐานะผู้เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เรื่องการปลดล็อคพืชกระท่อม

ซึ่งญัตติทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นกฎหมายสำคัญ ที่ตนและเพื่อน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้ร่วมกันผลักดันมาโดยตลอด แม้ว่าในครั้งนี้ตนไม่สามารถอภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และในที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้ ก็จะขอใช้สิทธิ์แสดงความเห็น อภิปรายทางการเมืองผ่าน เฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook live)ในฐานะผู้แทนนอกสภา จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติให้มากที่สุด