เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เริ่มต.ค.นี้ หรือจะได้ไม่คุ้มเสีย !!!

วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 19:57 น.

อย่ากลัวโควิด-19 จนเกินไป!!! หลังรัฐบาลไฟเขียวเปิดให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ ต.ค. เป็นต้นไป ภายใต้เงื่อนต่างๆ หากไม่ใช้มาตรการรายได้หลักของประเทศจะหายไปชนิดกู่ไม่กลับ แต่รัฐบาลก็ต้องทำให้มั่นใจด้วยว่า เปิดประเทศแล้วคนไทยจะไม่มีความเสี่ยงจากโรคร้ายหนักกว่าเดิม...