"เพื่อไทย"จี้ส.ว.จริงใจสนับสนุนให้มีการแก้ไขรธน.

วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 17:09 น.
"เพื่อไทย"จี้ส.ว.จริงใจสนับสนุนให้มีการแก้ไขรธน.
พรรคเพื่อไทยชี้แจงยื่นแก้รธน.เพิ่ม 4 ญัตติทำเพื่อหาทางออกแก้วิกฤตของประเทศ พร้อมเรียกร้องส.ว.จริงใจสนับสนุนให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 14  ก.ย.ที่พรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 และตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)ที่เป็นการไขกุญแจ ไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยญัตตินี้เป็นความเห็นด้วยกับทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน ในขณะนี้ได้มีการบรรจุเข้าเป็นวาระแรกในวันที่ 23-24 ก.ย.

ทั้งนี้ ส่วนอีก 4 ญัตติที่ยื่นเพิ่มเติมเข้าไปนั้น เป็นการยื่นเพื่อหาวิธีการอย่างสันติวิธีเพื่อแก้ไขวิกฤติทางการเมืองที่เกิดขึ้น เป็นทางออกที่ดีหากเกิดวิกฤติการทางการเมือง อย่างน้อยการคืนอำนาจให้กับประชาชนจะเป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ไทม์ไลน์ การแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยจะสามารถทำให้เสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ่ง 4 ญัตตินี้ เป็นทางออกของประเทศ พร้อมขอให้รัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)มีความจริงใจ สนับสนุนให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาญัตติแก้รัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเดือนต.ค.เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการแก้วิกฤติในครั้งนี้ได้

ด้าน นายวัฒนา เมืองสุข คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การยื่นญัตติครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่พรรคการเมืองจะร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ ขอฝากไปยัง ส.ว. ว่า การที่ได้แต่งตั้งเป็น ส.ว.ไม่ใช่ความผิดของ ส.ว. ไม่มีใครไปตำหนิความเป็น ส.ว.แต่ถ้า ส.ว.ไม่ตอบสนองความต้องการของสังคม จะเกิดการตำหนิ ส.ว. หากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ถ้า สว.เห็นด้วย ประชาชนจะได้อำนาจคืนที่สามารถเขียนรัฐธรรมนูญของประชาชนเองได้

ขณะที่ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ด้านการพัฒนาพรรค พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ความสำคัญของทั้ง 4 ญัตติที่ยื่นไป เป็นการตัดอำนาจของ ส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรีและปิดช่องทางการได้มาของนายกรัฐมนตรีคนนอก รวมถึงสามารถตรวจสอบคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ได้ 

บทความแนะนำ