"วิษณุ"พูดแล้วงบปี 64 ล่าช้าออกไป 1 เดือนไม่มีปัญหามาก

วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 13:34 น.
"วิษณุ"พูดแล้วงบปี 64 ล่าช้าออกไป 1 เดือนไม่มีปัญหามาก
รองนายกฯวิษณุไม่กังวลงบประมาณปี 64 ประกาศใช้ล่าช้าออกไป 1 เดือนคงไม่มีปัญหาอะไรมากสามารถใช้งบปี 63 ไปพลางก่อนได้

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีฃสำนักงบประมาณแจ้งว่า พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ 1 ต.ค.พ.ศ.2563 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่า ไม่มีปัญหา เพราะว่า การพิจารณาร่างงบปี 2564 วาระ 2 และวาระ 3 จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 16 -18 ก.ย.และเข้าสู่การประชุมของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันที่ 21 ก.ย.จากนั้นใช้เวลาทิ้งไว้ 7 วันก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งเวลาอาจจะช้าไปประมาณ 1 เดือน คือเลยปีงบประมาณออกไป แต่ถ้าเทียบกับงบประมาณปี 2563 ซึ่งเลยวันเริ่มปีงบประมาณไปตั้ง 6 เดือน แต่ในช่วงนั้นมีความลำบากพอสมควร ครั้งนี้ช้าไปประมาณ 1 เดือนคงไม่เป็นปัญหามาก เพราะสามารถใช้งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อนได้ ส่วนประเด็นเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราและผู้พิการ คณะกรรมาธิการงบประมาณฯ ได้ชี้แจงต่อกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางแล้วว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมาก

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความกังวลว่า งบประมาณที่ออกไม่ทันจะส่งผลต่อประชาชน นายวิษณุ กล่าวว่า บางเรื่องที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ก็สามารถใช้งบประมาณปี 2563 ไปก่อนได้ เมื่อถามว่า จะกระทบต่องบประมาณที่จะใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า การเลือกตั้งเกิดในเดือนต.ค.2563 ก็อาจจะกระทบ ถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีปัญหา งบเลือกตั้งมีสองส่วนคือ งบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตั้งไว้ประมาณ 800 ล้านบาท ไม่กระทบอะไร ไม่ว่าจะออกช้าหรือเร็ว เพราะเป็นงบที่ตั้งไว้อยู่แล้ว แต่อีกส่วนที่เป็นงบจำนวนมากนับหมื่นล้านบาท ที่กระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ถ้าเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาจังหวัดจะใช้ประมาณ 2,400 ล้านบาท ตรงนี้ที่อาจจะไม่มี แต่ถ้าไม่ได้เลือกในเดือนต.ค.ก็ไม่มีปัญหา หากขยับไปเป็นเดือนพ.ย.หรือเดือนธ.ค. งบประมาณก็ออกแล้ว