เสนอปชป.ลดอำนาจสว.เทพไทชงแก้ม.272

วันที่ 25 ส.ค. 2563 เวลา 08:59 น.
เสนอปชป.ลดอำนาจสว.เทพไทชงแก้ม.272
เทพไท เสนพงศ์ ชง แก้ ม.272 ลดอำนาจ สว. เสนอที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ ขอเอกสิทธิ์จากวิปรัฐบาล

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ว่า ในวันนี้จะมีการประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ตนจะนำประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบใน3ประเด็นคือ

1.ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256

2.ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพิ่มหมวดการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)

3.ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 272

ซึ่งญัตติทั้ง3ฉบับนี้ มีแนวโน้มว่าวิปรัฐบาลเห็นชอบ และสนับสนุนให้มีการแก้ไขร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 กับการเพิ่มหมวดสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) เท่านั้น ส่วนญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 272 ที่ลดอำนาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560 ในการสืบทอดอำนาจของ คสช. แต่คงจะไม่ได้รับการสนับสนุนเห็นชอบจากวิปรัฐบาลอย่างแน่นอน

ซึ่งตนจะขอใช้สิทธิ์ความเป็น ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้ที่ประชุมส.ส.ของพรรค มีมติมอบหมายให้วิปของพรรคไปเจรจาขอเอกสิทธิ์ต่อวิปรัฐบาล และจะขอให้ที่ประชุม ส.ส.ของพรรคพิจารณาเห็นชอบ ต่อญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 272 เพื่อจะเสนอเป็นญัตติในนามพรรคประชาธิปัตย์ แม้ว่าพรรคจะมีเสียงสนับสนุนเพียง52คนก็ตาม แต่พร้อมจะเดินหน้าขอเสียงสนับสนุนจาก ส.ส.พรรคการเมืองต่างๆ ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ที่เห็นชอบกับการแก้ไขประเด็นนี้ ลงชื่อให้ครบจำนวน 100 คน เพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป