posttoday

ผู้นำฝ่ายค้านยื่นญัตติด่วนแก้รธน.มาตรา256 เปิดทางตั้ง "สสร."

17 สิงหาคม 2563

ผู้นำฝ่ายค้านยื่นญัตติด่วนต่อประธานสภาฯ ขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เปิดทางตั้ง สสร. ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 63 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยตัวแทน 6 พรรคฝ่ายค้าน โดยไม่มีตัวแทนจากพรรคก้าวไกล เข้ายื่นญัตติด่วนต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

นายสมพงษ์ กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านมีฉันทานุมัติว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เพราะได้ตรวจสอบแล้วเห็นข้อบกพร่องมากมาย จึงเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ซึ่งรวมไปถึงการตั้งสภาร่างรัฐธรมนูญ (สสร.) มาดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำร่วมกับพี่น้องประชาชน

ด้าน นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า แม้วันนี้ไม่มีตัวแทนพรรคก้าวไกลมาร่วมยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แต่มี ส.ส.ของพรรคก้าวไกลร่วมลงชื่อไม่น้อยกว่า 30 คน และพรรคก้าวไกลก็มีมติร่วมกับฝ่ายค้านในการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แต่ขอไปประชุมกันเองเพื่อยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม ซึ่งหลังจากนี้คาดว่าจะมีพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นในนามพรรคตัวเองด้วย หากเห็นว่าประเด็นที่ยื่นมีแนวทางตรงกันก็พร้อมที่จะร่วมลงชื่อสนับสนุน

พร้อมกันนี้ในส่วนของฝ่ายค้านกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอร่าง พ.ร.บ.ประชามติและเตรียมที่จะยื่นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาควบคู่กันไปกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญและตามระเบียบข้อบังคับเมื่อรับเรื่องแล้วจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องตั้งแต่การเสนอกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นบทบัญญัติในหมวดพิเศษที่กำหนดให้มีสมาชิกเข้าชื่อกัน 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนี้ ซึ่งขณะนี้มีสมาชิก 488 จึงต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 98 คนร่วมลงชื่อในการยื่นและต้องตรวจสอบเหตุผลและหลักการให้ครบถ้วนแล้วจะบรรจุระเบียบวาระภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป