"เป็นหน้าที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเตือนสติ"โฆษกหวั่นขอเรียกร้องนักศึกษาทำสังคมแตกแยก

วันที่ 12 ส.ค. 2563 เวลา 16:49 น.
"เป็นหน้าที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเตือนสติ"โฆษกหวั่นขอเรียกร้องนักศึกษาทำสังคมแตกแยก
โฆษกกลาโหม หวั่นข้อเรียกร้องม็อบนักศึกษานำไปสู่การเผชิญหน้าถือเป็นหน้าที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเตือนสติ ไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มบุคคลใด

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ฝ่ายความมั่นคงมีความกังวลกับสถานการณ์การการชุมนุมที่มีการปลุกชี้นำไปสู่การเรียกร้องในประเด็นที่ละเอียดอ่อน อันจะนำมาซึ่งความแตกแยกของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่เกินขอบเขตต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ

ทั้งนี้ การทำงานของฝ่ายความมั่นคง ยังยึดมั่นและเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ที่ถูกกำหนดควบคู่กับหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญ ซึ่งการชุมนุมและการแสดงออก ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพของเราทุกคนที่สามารถกระทำได้ภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนดขณะเดียวกันเราทุกคนต้องมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังกันในสังคม ดังนั้น การชุมนุมที่แฝงไปด้วยข้อเรียกร้องที่ล่อแหลมและละเอียดอ่อนดังกล่าวจึงอาจนำมาซึ่งการเผชิญหน้า และเป็นอันตรายต่อความแตกแยกของผู้คนในสังคมวงกว้างซึ่งถือเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมกันเตือนสติ และช่วยควบคุมอารมณ์ทางสังคม

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคงยังเชื่อมั่นว่า การแสดงออกทางความคิดของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ถือเป็นพลังบริสุทธ์ของสังคมที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นพัฒนาการทางสังคมที่สานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นยากจะแยกกันได้ และมั่นใจว่าเราคนไทยทุกคนต่างหนักแน่นและมีดุลยพินิจดีพอที่จะไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดๆ

บทความแนะนำ