แค่ซื้อเวลา! "เจ๊หน่อย"ค้านตั้งกมธ.วิสามัญ ชี้ "นายกฯ" คนเดียว ตอบข้อเรียกร้อง นศ.

วันที่ 23 ก.ค. 2563 เวลา 10:58 น.
แค่ซื้อเวลา! "เจ๊หน่อย"ค้านตั้งกมธ.วิสามัญ ชี้ "นายกฯ" คนเดียว ตอบข้อเรียกร้อง นศ.
คุณหญิง สุดารัตน์ ชี้ ฝ่ายค้าน ค้านตั้ง กมธ.วิสามัญรับฟังข้อเรียกร้องนิสิตนักศึกษา แค่ซื้อเวลา ระบุ "นายกฯ" คนเดียว ตอบข้อเรียกร้องนักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า วันนี้สภาจะพิจารณาญัตติด่วน เพื่อรับฟังปัญหาของนิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียกร้อง 3 ข้อคือ1)ให้นายกยุบสภา2) หยุดคุกคามประชาชน3) ร่างรัฐธรรมนูญใหม่

ฝ่ายรัฐบาลเสนอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อไปรับฟังข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษา

เพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอให้ส่งรัฐบาล เพื่อให้นายกมารับฟังและพูดคุยโดยตรงกับนิสิตนักศึกษา

โดยพวกเราพรรคเพื่อไทยเห็นว่าข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษามีข้อสรุปที่ชัดเจน และเรียกร้องไปที่นายกรัฐมนตรีโดยตรง จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งกรรมาธิการวิสามัญมาฟังความเห็นของนิสิตนักศึกษาอีก

ดังนั้นคนที่จะตอบว่าจะรับปฏิบัติหรือปฏิเสธข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษา คือนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว

วันนี้สภาจึงควรมีมติส่งข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษา ให้นายกฯไปพบและตอบข้อเสนอของนิสิตนักศึกษาด้วยตัวเอง

การตั้งกรรมาธิการวิสามัญ เป็นการซื้อเวลา และเป็นเกมส์การเมือง เพื่อลดแรงปะทะให้กับนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

ดิฉันขอเรียกร้องว่า หากนายกรัฐมนตรีไม่กลัวที่จะพบนิสิตนักศึกษา และมีความจริงใจ

วันนี้ต้องสั่งให้สส.พรรครัฐบาล Voteสนับสนุนข้อเสนอของพรรคร่วมฝ่ายค้าน

เพราะการรับฟัง และการพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาจะเป็นทางออกอย่างสันติวิธีตามระบอบประชาธิปไตย

บทความแนะนำ