"เสรีรวมไทย"จี้ยกเลิกต่อสัญญาสัมปทานโรงโม่หินศิลาเขาน้อย

วันที่ 15 ก.ค. 2563 เวลา 20:45 น.
"เสรีรวมไทย"จี้ยกเลิกต่อสัญญาสัมปทานโรงโม่หินศิลาเขาน้อย
ส.ส.พรรคเสรีรวมไทยจี้กระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิกต่อสัญญาสัมปทานโรงโม่หินศิลาเขาน้อยจนกว่าชาวบ้านในพื้นที่ได้รับการเยียว ขู่หากดื้อจะร้องศาลปกครองและยื่นกมธ.ปปช.ตรวจสอบ

ที่อาคารรัฐสภา น.ส.ธนภร โสมทองแดง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย แถลงความคืบหน้ากรณีชาวบ้านในพื้นที่ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากโรงโม่หินศิลาเขาน้อย ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าจากผู้ประกอบการ โดยทางอำเภอท่าม่วงได้ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ แต่เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ชาวบ้านร้องเรียน และยังไม่มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างชาวบ้านกับผู้ประกอบการแต่อย่างใด ทั้งที่จะมีการต่อสัญญาสัมปทานในเร็ว ๆ นี้

อย่างไรก็ตาม จึงขอวิงวอนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยับยั้งการต่อสัมปทานกับผู้ประกอบการดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าจะมีการเยียวยาและแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

น.ส.ธนภร ยืนยันว่า หากยังคงต่อมีการต่อใบอนุญาตหรือให้สัมปทานกับผู้ประกอบการ จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะ กมธ.การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร และจะมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายส่วนตัวทำหนังสือร้องเรียนไปยังศาลปกครองอีกทางหนึ่ง เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป