"ดร.กนก" แนะ รัฐบาลตอบโจทย์ "อีสานโพลล์" เร่งสร้างงาน

วันที่ 15 ก.ค. 2563 เวลา 09:27 น.
"ดร.กนก" แนะ รัฐบาลตอบโจทย์ "อีสานโพลล์" เร่งสร้างงาน
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แนะ รัฐบาลตอบโจทย์ “อีสานโพลล์” ช่วยรักษางานให้คงอยู่ - เร่งสร้างงานใหม่ นำไปสู่การมีรายได้

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. จากการเผยแพร่ผลโพลล์ของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ออกมาระบุว่า ผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจได้ 29.6 จาก 100 คะแนนสูงกว่าไตรมาสที่ผ่านมา 4.6% เพราะประชาชนได้รับเงินเยียวยาจากผลกระทบโควิด19 และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ และมาตรการทางเศรษฐกิจที่กลุ่มตัวอย่าง 1,107 ราย ในเขตภาคอีสาน 20 จังหวัด ต้องการให้รัฐบาลทำมากที่สุด (ตามลำดับความสำคัญ) พบว่า 1. ต้องการให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาต่ออีก 1 เดือน 29.2% 2.จัดหางานให้คนตกงาน 19.0% 3. ลดภาษีต่างๆ 15.5% 4.ขยายเวลาพักชำระหนี้ 10.4% 5.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงอีก 7.1% 6.ต้องการแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 6.5% 7.ช่วย SME และภาคท่องเที่ยว 4.7% 8.ต้องการงานก่อสร้างตามชุมชน 3.5% 9. แก้หนี้นอกระบบ 2.4% และ10. การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 1.7%

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แสดงความคิดเห็นในผลสำรวจดังกล่าว ว่า อีสานโพลล์ ได้สะท้อนความคิด ความรู้สึก และทัศนคติของคนอีสานใน 20 จังหวัด ว่า มีความพอใจต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลอยู่ในเกณฑ์ต่ำ (25-30%) และความพอใจนั้นเป็นการได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในสถานการณ์ที่พวกเขาขาดรายได้จากวิกฤตโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นความต้องการให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาต่ออีก 1 เดือน หรือความต้องการเรื่องอื่นๆ ในลำดับถัดมาที่ล้วนข้องเกี่ยวกับเรื่องของการมีเงินที่จะสามารถทำให้ตนเองและครอบครัวสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งนั้น

“และที่เห็นจะสอดคล้องและชัดเจนก็คือ ประเด็นของการจัดหางานให้คนตกงาน ที่มีความต้องการให้รัฐบาลทำถึง 19% เพราะที่คนอีสานวันนี้ต้องการเงิน ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการไม่มีงาน นี่จึงเป็นผลลัพธ์จากโพลล์ที่คนอีสานอยากให้รัฐบาลทำการตอบสนอง คือ พวกเขาต้องมีงานทำ เพื่อนำรายได้มาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้น ผลโพลล์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ มีสิ่งที่ผู้รับผิดชอบ หรือผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการ ต้องทำการตอบสนองใน 2 เรื่อง คือ การช่วยรักษางานให้คงอยู่ กับการสร้างตำแหน่งงานให้เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การมีรายได้ที่สามารถนำไปดำรงชีวิต ซึ่งก็อยู่ในหลักการหรือแผนงานที่ผมได้นำเสนอไปแล้ว คือการให้ความสำคัญต่อการสร้างงานในภาคการเกษตร และการออกมาตรการทางการเงินที่เข้าถึงได้สำหรับบรรดา Micro SME ทั้งหลาย ที่รัฐบาลควรต้องดำเนินการในทันที”

อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถ้ารัฐบาลให้ความใส่ใจต่อข้อเรียกร้องของประชาชน ที่ระบายผ่าน “อีสานโพลล์” ออกมา ในรูปแบบของการบริหารจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถตอบโจทย์เรื่องของการสร้างรายได้ได้ ความนิยมทางการเมืองที่เคยเป็นที่สนใจในแต่ละผลโพลล์จะถูกลดทอนความสำคัญลงไป ขณะที่กระบวนการสร้างการรับรู้ต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือผู้มีอำนาจบริหารจัดการ จะได้รับการให้น้ำหนักมากกว่านี้

“การตอบสนองต่อโพลล์ในลักษณะนี้ของรัฐบาล หรือฝ่ายค้าน จะทำให้การเมืองในรูปแบบของการรวบรวมความนิยมด้วยความรักชอบหรืออำนาจบารมีจะค่อยๆ เสื่อมหายไป แล้วถูกแทนที่ด้วยการเมืองแบบใหม่ ที่จะใช้การแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นดัชนีวัดค่าความนิยมเข้ามาแทน ท้ายที่สุด คนที่จะได้ประโยชน์ก็จะเป็นประชาชน และประเทศชาติ ไม่ใช่แค่กลุ่มการเมือง หรือเพียงตัวบุคคล”

บทความแนะนำ