ทบ.จัดบำเพ็ญกุศล "พระองค์เจ้าบวรเดช-พระยาศรีสิทธิสงคราม" น้อมรำลึกนายทหารผู้จงรักภักดี

วันที่ 24 มิ.ย. 2563 เวลา 20:23 น.
ทบ.จัดบำเพ็ญกุศล "พระองค์เจ้าบวรเดช-พระยาศรีสิทธิสงคราม" น้อมรำลึกนายทหารผู้จงรักภักดี
กองทัพบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พล.อ.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และบำเพ็ญกุศลแก่ พ.อ.พระยาศรีสิทธิสงคราม น้อมรำลึกนายทหารผู้จงรักภักดีต่อสถาบัน และเป็นนายทหารประชาธิปไตย ชี้

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 63 กองทัพบกได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่า กองทัพบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่ พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และบำเพ็ญกุศลแก่ พันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของนายทหารที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันและยังเป็นนายทหารประชาธิปไตย

ทั้งนี้ เนื่องจากนายทหารทั้งสองท่านเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของประเทศสู่การเป็นประชาธิปไตย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยผู้บัญชาระดับสูงของกองทัพบกร่วมในพิธี ณ อาคารศรีสิทธิสงคราม ภายในกองบัญชาการกองทัพบก

สำหรับเหตุการณ์ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า คณะราษฎร ถือเป็นการรัฐประหารเพื่อล้มราชบัลลังก์

ครั้น พ.ศ. 2476 ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และพระยาศรีสิทธิสงคราม เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวทางการปกครองของ คณะราษฎร และพระยาพหลพลพยุหเสนา ที่มีลักษณะเป็นเผด็จการ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลของพระยาพหลฯ ดำเนินตามแนวทางที่เสนอ คือ ให้รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้รัฐบาลมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ด้วยการให้อำนาจฝ่ายรัฐสภามากขึ้นในการตรวจสอบการบริหารงานและจำกัดอำนาจของรัฐบาลคณะราษฎร แต่ในที่สุดการเรียกร้องไม่เป็นผล ไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลคณะราษฎรได้

วีรกรรมที่กล้าหาญและเสียสละของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และพระยาศรีสิทธิสงครามควรแก่การยกย่องในฐานะที่ทรงปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี และทรงมุ่งหวังให้ประเทศชาติดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

การจัดพิธีทางศาสนาในวาระวันสำคัญเชิงสัญลักษณ์ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการน้อมรำลึกถึงนายทหารที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเป็นประชาธิปไตย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้ว ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยของกองทัพอีกด้วย